Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Europæiske selskaber mest udbredt i Tjekkiet – stadig problemer

19. Nov. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De europæiske selskaber har ikke bredt sig i EU i det omfang, det var forventet, da det i 2001 blev muligt at oprette et enkelt selskab med aktiviteter i flere lande. Der er i dag omkring 650 europæiske selskaber, SE’er, og de koncentrerer sig i få lande, fremgår det af en rapport, som EU-kommissionen sendte ud i dag.

Næsten halvdelen af selskaberne er registreret i Tjekkiet. 281 selskaber har ladet sig registrere her, mens 134 selskaber har valgt Tyskland. Derimod har Spanien kun et enkelt SE, og hverken Italien, Finland og en række nye EU-lande har trukket et SE til sig. I Storbritannien er der 23 og i Frankrig 19.

EU-kommissionen giver ikke nogen forklaring på, hvorfor netop Tjekkiet suger selskaber til sig. Men Kommissionen peger dog på, at der stadig er en række problemer, der gør, at selskaberne ikke er blevet så populære. Selv om ideen var, at et SE let skulle kunne drive virksomhed i alle EU-landene og også EØS-landene som Norge, så møder de stadig administrative problemer. De kan ikke bare følge reglerne i det land, de er registreret i.

Kommissionen konkluderer, at den særlige statut for det europæiske selskab henviser til den nationale ret i de enkelte lande i en række spørgsmål. Dermed er der stadig usikkerhed om reglerne for at drive virksomhed i et andet land også for et SE.

Til gengæld mener Kommissionen, at et SE har lettere ved at omorganisere sig end andre selskaber. Og det er lettere at vælge mellem forskellige ledelsesstrukturer. Kommissionen peger i den forbindelse på, at medarbejdernes indflydelse er sikret i direktivet, så et SE ikke slipper uden om regler for dem. Men netop medarbejderindflydelsen er ifølge Kommissionen noget af det, der stadig er til debat.

Høje udgifter ved at stifte et SE er også til debat. Det nævnes, at forsikringsselskabet Allianz kom af med 95 millioner euro, før dets SE var på plads. Det var dog en undtagelse, at prisen kom op i det leje. Normalt ligger udgifterne på mellem 100.000 euro og 2-4 millioner.

Kommissionen er bundet til at komme med en rapport om SE’erne med mellemrum. Den skal føre til diskussioner af ændringerne af reglerne. Kommissionen overvejer at komme med en ændring af statutten for det europæiske selskab i 2012.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.