Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Ny EU-strategi for finansiering af små virksomheder

08. Dec. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

08.12.11 De små og mellemstore virksomheder, SMV’erne, har stadigt sværere ved at få ny kapital i takt med, at investeringer i den reelle økonomi er faldet under krisen. Ikke mindst de nye, mindre virksomheder har problemer med at få kapital, selv om det er dem, der skal skabe den fremtidige vækst. Med en ny strategi ønsker EU-Kommissionen at få standardregler for at gøre det lettere for virksomhederne at skaffe risikovillig kapital og kreditter.

De bedre forhold for SMV’erne skabes i første række ved at lette vilkårene for de såkaldte venturekapitalinvestorer, der leverer den risikovillige kapital. Når de opfylder en række krav får investorerne få kapital i hele EU at råde over under betegnelsen ”europæiske venturekapitalfonde”. De behøver ikke længere at opfylde en række forskellige krav i de enkelte lande.

Der er over 23 millioner små og mellemstore virksomheder i EU-landene. De skaber omkring 8 ud af ti nye job, men mange nye virksomheder overlever ikke de første år blandt andet, fordi de mangler kapital og betaler høje rente for at få kortfristede lån. Længerevarende, billigere lån vil gøre det lettere for virksomhederne at skabe vækst og nye job, mener Kommissionen. Venturekapital kan hjælpe med det.

- Vi har brug for mere venturekapital i Europa. Venturekapital vil hjælpe virksomheder med at blive mere innovative og konkurrencedygtige og på den måde skabe Europas virksomheder af i morgen. For at kunne støtte de mest lovende nystartede virksomheder skal venturekapitalfondene være større, og de skal sprede deres investeringer mere. De forslag, som fremlægges i dag, vil medvirke til at udvikle dette nye marked, sagde EU-kommissær Michel Barnier i forbindelse med præsentationen af forslaget.

Som på andre områder har Kommissionen også her skelet til USA, hvor SMV’erne har lettere ved at skaffe kapital fra venturefonde, der gennemgående er langt større end de europæiske.

I EU råder venturekapitalfonde i gennemsnit over ca. 60 mio. EUR, mens deres amerikanske modparter har en fondsstørrelse svarende til 130 mio. EUR i gennemsnit[1]. I henhold til økonomiske undersøgelser kan venturekapitalfonde betyde en reel forskel for de virksomheder, som de investerer i, når de når op på en størrelse svarende til ca. 280 mio. EUR[2].

Endvidere investerede amerikanske venturekapitalfonde i gennemsnit ca. 4 mio. EUR i hver virksomhed, mens europæiske fonde kun kunne tilvejebringe investeringer svarende til 2 mio. EUR i gennemsnit pr. virksomhed. I USA beløb tidlige kapitalinvesteringer sig i gennemsnit til 2,2 mio. EUR pr. virksomhed, mens tidlige kapitalbidrag i gennemsnit beløb sig til 400 000 EUR pr. virksomhed i EU. Pmh og EU-Kommissionen


 
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.