Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EFS kræver ordnede forhold for europæisk privat selskab

17. Mar. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det ungarske EU-formandskab forsøger at få en statut for et europæisk privat selskab ud af et politisk dødvande ved at bløde konfliktpunkter op, men ikke i afgørende spørgsmål for lønmodtagerne. Selskabet, der populært også kaldes en-euro-selskabet, fordi kapitalgrundlaget kun behøver at være en euro, vil efter ungarernes tanker stadig kunne hindre lønmodtagernes indflydelse, fordi ejerne kan lægge selskabet i et land, hvor der er få rettigheder.

Generalsekretæren for den europæiske fagbevægelse, John Monks, ser med alvor på, at regler for virksomheder i EU igen ser hånt på lønmodtagernes rettigheder.

- Europæisk lovgivning skulle støtte lønmodtagernes rettigheder og det sociale Europa og ikke underminere dem ved at hjælpe virksomhederne til at komme uden om nationale arbejdsmarkedssystemer, siger John Monks.

Problemet er efter fagbevægelsens opfattelse, at en virksomhed efter tre år kan lade sig registrere i et land, hvor det kun har få aktiviteter, for at undgå regler i et andet land, hvor det har masser af aktiviteter. Fagbevægelsen mener, at det skal registreres i det land, hvor det har sit hovedsæde eller hovedaktiviteter. Samtidig må der føres forhandlinger om de ansattes deltagelse i virksomheden, og ikke sættes høje grænser for den.

Det europæiske private selskab blev foreslået af EU-Kommissionen tilbage i sommeren 2008. Det var en del af hele den akt for små virksomheder, Small Business Act, som stadig er til debat. Formålet var, at det skulle være nemmere for ikke mindst små og mellemstore virksomheder at arbejde i flere EU-lande og udnytte det indre marked. De kunne have den samme selskabsform i hele EU.

Der er allerede oprettet regler for Det Europæiske Selskab og Det Europæiske Andelsselskab. Det Europæiske Private Selskab går imidlertid videre en de to andre ved, at det kun behøver at indrette sig efter et sæt regler, og virksomhederne kan endog forhandle sig frem til særlige forhold.

De slipper på den måde for det administrative besvær med at finde ud af de forskellige regler i de forskellige lande.

Både personer og virksomheder kan, som forslaget er udformet, stifte et europæisk privat selskab, SPE. Dermed kan i princippet alle former for selskaber etablere sig som et SPE enten som et nyt selskab, ved fusion, spaltning eller omdannelse.

Nationale regler gælder kun, hvor de er præciseret i den særlige forordning for SPE, der dermed kun reguleres af den og selskabets vedtægter.

Hvor der er klare regler for medarbejdernes indflydelse i de to andre selskaber, hedder det, at reglerne i SPE følger dem, der er i det land, firmaet har hjemsted – og det kan altså være i et land, hvor det har få aktiviteter. Et firma med hovedaktiviteten i Tyskland med en række rettigheder for de ansatte behøver altså ikke at lade sig registrere her.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.