Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Danske B-aktier tættere på fredning

30. Aug. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Aktionen for ”en aktie – en stemme” taber tilsyneladende pusten. I juli fik Venstres medlem af Europa-Parlamentet, Karin Riis-Jørgensen, et svar fra EU-kommissær Charles McCreevy, der blev tolket, som om EU-kommissionen er ved at opgive en harmonisering af aktieselskabslovgivningen.

Nu har kommissær McCreevy givet et nyt svar til EU-parlamentarikeren Gitte Seeberg, Ny Alliance. Ordvalget bekræfter stadig ikke helt, at aktionen er opgivet, men der er ikke meget, som peger på handling hverken her, nu eller i den nære fremtid.

Gitte Seeberg havde hæftet sig ved resultatet af en omfattende undersøgelse bestilt af EU-kommissionen og foretaget af International Shareholder Services, The European Corporate Goverance Institut og advokatfirmaet Shearman & Sterling. Den peger ikke på nogen form for problemer med de særlige B-aktier, og det erkender kommissær McCreevy i svaret til Gitte Seeberg. Han siger derfor, at Kommissionen nu studerer undersøgelsens resultat.

Da kommissæren i juli svarede Karin Riis-Jørgensen, der også havde henvist til den undersøgelse Kommissionen havde bestilt og betalt, hed det:

"Det lader til, at der på grundlag af den foreliggende akademiske forskning ikke er noget entydigt belæg for en årsagssammenhæng mellem fravigelser af proportionalitetsprincippet mellem kapital og kontrol og enten børsnoterede selskabers økonomiske resultater eller deres selskabsledelse".

"Nu, da disse fakta er lagt frem, vil Kommissionen uden forudfattede meninger og på grundlag af al foreliggende information undersøge, om der er behov for, at Kommissionen griber ind på dette område, og afgøre, hvordan den skal gå videre frem. Der er endnu ikke truffet nogen afgørelse om dette spørgsmål, og det overvejes også at undlade at træffe nogen foranstaltninger".

Det ny svar til Gitte Seeberg er på linje med det tidligere svar, dog med nogle andre ord. Men så tilføjer Kommissæren, at der dog synes at være belæg for, at nogle investorer opfatter/oplever tilstanden negativt og kunne ønske sig mere gennemsigtighed.

Tilsyneladende baserer Kommissærens opfattelse sig på henvendelser fra nogle af de store europæiske børser, mens en række danske selskaber, Dansk Industri og danske EU-parlamentarikere har arbejdet modsat. Det samme har erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) i forbindelse med drøftelser af et direktiv, der kunne berøre det danske system med A- og B-aktier, hvor B-aktierne er uden samme indflydelse som A-aktierne.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.