Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Europæiske selskaber er rent fup

05. Jan. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det store EU-projekt med europæiske selskaber er endt i det rene fup. Af 654 registrerede selskaber, kan blot 164 af dem betegnes som normale firmaer, der både har ansatte og en eller anden form for produktion eller aktivitet. Resten af selskaberne er tomme selskaber eller rene fup- eller skuffeselskaber. En del af dem er oprettet for at senere at blive solgt til firmaer, der ønsker sig et europæisk selskab, SE, men ikke gider det bureaukratiske besvær, der er forbundet med at få dem op at stå.

Reglerne for det europæiske selskab trådte i kraft for godt seks år siden. Meningen var, at firmaer med aktiviteter i flere lande kunne slippe for en masse administrativt bøvl. I stedet for at følge regler i alle landene kunne de registrere sig i et EU-land og følge det lands spilleregler. Dermed fulgte selskabslovningen fint det ønske, der var om at lette byrderne for erhvervslivet.

Virksomhederne har imidlertid ikke taget imod tilbuddet med åbne arme. I stedet for at se det som en lettelse af byrder, tænker mange virksomheder, der har oprettet et SE, dem først og fremmest ind i deres generelle marketingsplaner, fremgår det af en rapport, som Ernst & Young har udarbejdet for EU-Kommissionen.

Firmaer vil undgå regler

Rapporten bliver gennemgået af forskerne med tilknytning til det europæiske faglige forskningsinstitut ETUI. De nævner, at selskaberne også bliver oprettet for at styrke den europæiske identitet, men desuden for at drive virksomhederne der, hvor selskabsregler og skatteregler er slappest.

Et oplæg fra BUSINESSEUROPE fra sidste år siger da også, at virksomhederne især overvejer skatteregler, selskabsregler og hvor let, det er at foretage ændringer i virksomhederne og her også låne- og formueforhold. Reglerne for information, høring og medbestemmelse spiller i den forbindelse en væsentlig rolle. Virksomhederne ønsker at undgå de regler, der er for SE’er, og er derfor tilbageholdne.

Netop på det punkt stiller forskerne fra ETUI skarpt og sætter et spørgsmålstegn ved både rapporten fra Ernst & Young og hele den høringsproces, som EU-Kommissionen har gennemført for at se, om der var behov for ændringer af reglerne. De finder hverken, at E&Y eller Kommissionen optræder neutralt.

Medbestemmelse i klar miskredit hos E&Y

Forskerne påpeger, at E&Y i konklusionerne klart ser medarbejdernes indflydelse som noget negativt. De finder endog, at det lå helt uden for E&Y’s opgave at komme ind på det spørgsmål, da der er et særligt direktiv om medarbejdernes indflydelse i de europæiske selskaber, og S&Y skulle se på konsekvenserne af forordningen om det europæiske selskab.

I stedet ses medarbejdernes indflydelse som en negativ drivkraft i overvejelserne om oprettelse af et SE især i lande, hvor der ikke i forvejen er regler for dem.

Både Kommissionen og E&Y bygger her på myter om medarbejderindflydelse, mener forskerne.

Tvivl om hele høringsprocessen

Først efter E&Y afleverede deres rapport sidste år, åbnede EU-kommissionen for en høringsproces om SE. Den tog form af en online-høring, hvor alle kunne komme med bidrag. ETUI stiller et stort spørgsmålstegn ved hele den proces. Forskerne stiller spørgsmål ved, hvor repræsentative de 53 svar er, og hvordan de enkelte svar vægtes.

Det ses således i spørgsmålet om, hvorvidt der bør oprettes et europæisk register for SE’er. I konklusionerne hedder det, at kun få svar gik ind for det. Men til dem, der ønskede det, hørte både den europæiske fagbevægelse, EFS, BUSINESSEUROPE og også flere advokater og forskere og handelssektoren.

’Kommissionen ser her helt uden om parternes og den sociale dialogs rolle og overser, hvor parterne er enige eller delvist enige. Det gælder for eksempel også i spørgsmålet om, hvorvidt forordningen om SE skal ændres. BUSINESSEUROPE finder, det er for tidligt, mens EFS helt afviser at åbne for forordningen for ikke at risikere at få noget værre.

ETUI finder, at rapporten fra E&Y tager forfejlede udgangspunkt, og at EU-kommissionen i det videre arbejde har lagt for stor vægt på rapporten. Og, hedder det: Er det ærlig talt det store problem, at der ikke er oprettet så mange SE’er? Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.