Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Baggrund : Internationalt gennembrud for forligsmægling/mediation

29. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det er 11 år siden de danske dommere dybt beklagede domstolens profil som noget ”dyrt, langsomt, kompliceret og gammeldags” – og bragte forligsmægling i spil som en del af løsningen. Siden har mediation fået sit helt store internationale gennembrud. I London taler lederen af Europas største forligsmæglingsinstitut om en global revolution, en stille revolution i konfliktløsernes verden, selv om det ikke går helt stille af.

På nogle få år er instituttet CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution) blevet en stor multinational virksomhed med filialer og samarbejdspartnere i mange lande. Den administrerende direktør og chefmediator, Karl Mackie, fremhæver, at der stadig er tale om en butik i kategorien ”social enterprise”. Den skal ikke give overskud, dividende til partnere eller udbytte til aktionærer. Alligevel omsætter den for cirka 60 mio kroner årligt. Virksomhederne bag oprettelsen er store stærke typer i milliardklassen.

Karl Mackis personlige succeskriterium er at sænke konflikternes omkostninger og give folk flere muligheder, når konflikter skal forebygges eller løses. Det er et internationalt marked med de grænseoverskridende konflikter som noget, der nu søger mere mod forligsmægling end retssag og voldgift.

Hvis man spørger Karl Mackie, om det er en del af globaliseringens svækkelse af nationalstaten, at det ikke længere er den suveræne stats uafhængige domstole, der skal levere kerneydelsen retfærdighed, er svaret såre enkelt:

-Forligsmægling, mediationens grundlag, er altid frivillighed. Domstolene skal stadig være der, hvis parterne ønsker det. Forligsmæglingen må aldrig være påtvunget, så undergraver man selve ideen om, at det er parterne, der driver mediationsprocessen, siger Mackie. Han er helt sikker på de internationale tendenser, det buldrer derudaf især med mange internationale kontrakter, hvor forligsmæglingen som princip aftales på forhånd.

- Og forligsmæglingen kryber også ind i de formelle systemer, siger Mackie, der peger på nye adfærdskodekser i både OECD og EU. På europæisk plan har der siden 2004 været arbejdet med det EU-direktiv, der faldt på plads i november 2007. Et af problemerne er, om man skal pege på forligsmægling i mange typer konflikter – eller kun i de grænseoverskridende. Det sidste synspunkt sejrede. Danmark er med sit retlige forbehold positiv på sidelinjen, men bliver ikke omfattet.

Karl Mackie siger, at det ikke er så afgørende, hvad der kommer til at stå i direktivet, det er selve formaliseringen på europæisk plan, der vil give ny anerkendelse og løfte ideen længere ud.

Karl Mackie siger, at centrets største succes er, at man i de seneste år internationalt har uddannet over 300 mediatorer om året. -Vi er med til at skabe nye holdninger og forbedre kvaliteten, og vi ser vores rolle som lederskab, ikke som en dominerende kraft på markedet, siger Mackie. Han mener, at der stadig er en social drivkraft, selv om man uddanner folk til de største advokatkontorer. Der er filialer eller samarbejdspartnere i Holland, Frankrig, Italien og USA – og klienter i både Østeuropa, den islamiske verden, krigshærgede stater i Afrika og på Balkan. Lige nu uddanner man folk i stort set alle verdensdele. Store projekter i Kina og Pakistan, Afrika – Centret har selv 3000 forligsmæglinger om året, og nogle gange leveres løsningerne på en enkelt dag.

Den verdensomspændende bølge, mediations-boomet, har ifølge Karl Mackie en logisk og enkel forklaring: -Det startede der, hvor søgsmålene var ude af kontrol. USA. Og så er det fortsat alle de steder, og det er næsten universelt, hvor både domstolsbehandling og voldgift i civile sager er dyr, tager tid og ofte efterlader parterne i et modsætningsforhold, som ingen af dem kan bruge til noget. I voldgiftssagerne skal man i modsætning til mediation også argumentere for, at modparten har helt uret. Det er ikke altid konstruktivt.

Mackie siger, at bølgen vil rulle voldsomt også i de kommende år fordi:

  • Der vil mere opmærksomhed på fænomenet.
  • Der vil blive skabt nye institutioner de næste år.
  • System-konservatisme er ved at blive overvundet i mange lande.
  • Konflikterne bliver mere komplicerede, grænseoverskridende og parterne vil være de bedste til at fremdrive løsningerne – og de vil bruge mediation i ny erkendelse af, at de ikke selv kan løse problemerne.

I enkelte lande arbejder man formelt eller uformelt med forligsmæglingsforsøg som en forudsætning for stævninger. Flere amerikanske delstater gør det nærmest tvunget i nogle sagstyper, i Storbritannien beder dommerne lejlighedsvis parterne om at prøve forligsmægling, hvis man tror på, at det er bedre end domstolsprocessen.

Der er ikke noget enkelt svar på, hvorfra konfliktmæglerne skal rekrutteres. I den danske masteruddannelse har der været deltagere med meget forskellig baggrund, og Mackie kan ikke sige, hvilken uddannelse, der skaber den bedste mægler. Indføling. Overblik. Lytte-evne. Og der skal inddrages andet end det juridiske, så hverken dommere eller advokater er de fødte forligsmæglere.

Professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv, der leder undervisningen i forligsmægling på Københavns Universitet, inklusive masteruddannelsen, bekræfter den internationale tendens. Den er både interessant og skræmmende, siger hun. Interessant fordi mennesker bliver sat i stand til at løse deres konflikter, de får selv indflydelse fordi mæglingen ikke alene drejer sig om sagernes indhold, men også om personerne og deres relationer.

Vibeke Vindeløv udsender om kort tid en ny bog om forligsmægling/mediation.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.