Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-patent for 25 medlemslande

28. Jun. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Efter 11 års arbejde med forslag til et EU-patent er en løsning nu tæt på en realitet. På et ekstraordinært rådsmøde er 25 landes ministre enige om et patentsystem, som nu kun mangler de sidste forhandlinger med Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen.

De 25 lande benytter muligheden for et forstærket samarbejde, efter Spanien og Italien fastholdt deres modstand mod forslagene først og fremmest, fordi de to landes sprog ikke anerkendes på samme vis som engelsk, tysk og fransk.

EU forsøger at få gang i innovationen under den globale konkurrence. Det har hidtil heddet, at dyre processer med at få patent på nye opfindelser svækker den europæiske konkurrenceevne og det indre marked. Det ny system skal gøre det lettere for virksomheder, der ønsker patent på nye produkter i flere lande.

EU-Kommissionen forsøgte i foråret at få skabt enighed ved at bygge patentsystemet op på to forslag, der omhandlede selve patentbeskyttelsen og et forslag med en ordning for det vanskelige problem med oversættelser.

Der findes i dag en europæisk patentorganisation, EPO, der tæller alle EU-landene plus 11 uden for EU. De 25 EU-lande er enige om at bygge videre på denne organisation, der får mulighed for at udstede et patent, som giver beskyttelse i alle 25 lande. Alle landene bliver repræsenteret i EPO’s ledende organ.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.