Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-kommissionen truer bugnende statsfonde

28. Feb. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Gigantiske summer hober sig op i de pengetanke, som en række lande bygger op med penge fra oliekilder eller andre kilder, der giver rigdom uden større udgifter til at hente pengene hjem. 15.000 milliarder kroner menes at ligge i sådanne pengetanke, og derfra flyder de ud til investeringer i andre lande uden, at der er større kontrol med de ofte enorme investeringer.

Men det skal være slut, mener EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso. Kommissionen kom i dag med to udspil, der lægger op til større åbenhed og ansvarlighed med investeringerne. I første omgang ønsker Kommissionen frivillige, globale aftaler med en adfærdskodeks, men lykkes det ikke, er Kommissionen parat til at spille ud med regler.

- Jeg har allerede gjort det klart, at vi nok vil fremsætte forslag til EU-lovgivning, hvis der ikke opnås resultater ad frivillighedens vej, sagde José Manuel Barroso i forbindelse med fremlæggelsen af forslagene i Bruxelles.

Han fremhævede dog, at Kommissionen ikke lukker af for investeringer. Tværtimod ser Kommissionen også store muligheder i de investeringer, der kommer fra pengetankene. EU har behov for udenlandske investeringer, og de statsejede investeringsfonde er ikke den store, stygge ulv. De bidrager til investeringer, og de kan være med til at stabe økonomisk stabilitet, når EU-landene mangler investeringer.


Politisk indflydelse

Med forslagene lægger Kommissionen således op til at bevare et åbent miljø for frie investeringer, men åbenheden skal strækkes ud til viden om investeringsfondene, deres hensigter med investeringerne og større ansvarlighed, når de investerer.

- Investeringsfondene kan tilbyde den langsigtede og pålidelige investering, som vore virksomheder har brug for. For at opnå det har vi brug for en global aftale om en frivillig adfærdskodeks – og det er det, vi bidrager til i dag, sagde Kommissionens formand.

I flere lande har der de seneste år været usikkerhed om fondenes hensigter med investeringer. Nogle fonde mistænkes for ikke kun at gå efter en god, solid anbringelse af penge, der sikrer et godt udbytte, men for også eller i større grad at være et forsøg på at skaffe politisk indflydelse.

Mange af fondene stammer fra lande, der ikke har større demokratiske traditioner, og det skaber en mistro til den måde, de handler på.

Udspillet fra Kommissionen kommer op på økonomi- og finansministrenes møde i næste uge og ventes herefter også at være til debat under EU-topmødet ugen efter.

Her ventes stats- og regeringslederne også at diskutere den anden del af Kommissionens forslag, der drejer sig om den usikkerhed, der med mellemrum er på de finansielle markeder. Kommissionen ønsker en køreplan med principper for det ansvar, der ligger hos banker, finansielle selskaber og investorer, de enkelte nationale myndigheder og den kontrol, der er bygget op i forhold til den finansielle sektor.

Principperne gælder dermed også de forskellige finanstilsyn, en række oplysninger om for eksempel bankers tab eller usikkerheder, varslingssystemer, når noget kan gå galt og skabe uro på finansielle markeder.

Kommissionen ønsker en aftale om kommende initiativer, inden Europa-Parlamentet går i den afgørende valgkamp i april 2009.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.