Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

27.09.10 Lang vej for EU-skat – udspil på vej

27. Sep. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Fælles skatteregler i EU har stadig lang vej. Som Ugebrevet A4 skriver i dag, og fagligt.eu og andre som både EU-Observer og EurActiv tidligere har omtalt, arbejder EU-kommissionen på en række skatteforslag på flere områder. Der er imidlertid stor forskel på landenes syn på ideerne på de forskellige områder.

Det ene handler om at få det indre marked til at fungere bedre. Et andet drejer sig om en mere fair konkurrence mellem virksomhederne i de forskellige lande. Og endnu ét drejer sig om at sikre, at EU får øgede egne indtægter og her finder frem til et afgiftssystem, hvor EU scorer kassen. Som tidligere omtalt kan det blandt andet være en afgift på flyrejser, miljøafgifter…

Til de konkrete forslag, som Kommissionen ventes at spille ud med i den kommende tid, hører forslag om en mindstesats for selskabsskatten. Ikke, at alle skal have den samme sats, men at landene ikke konkurrerer om at sænke selskabsskatten for at tiltrække virksomheder.

Som fagligt.eu skrev i juli, så scorer Bulgarien virksomhed efter virksomhed ved at have en selskabsskat på bare ti procent. Både Rumænien og Grækenland har hævet selskabsskatten under krisen for at få indtægter. Grækenland har sat satsen op to gange, så den nu er på 23 procent. Nu flytter virksomheder ikke kun til Bulgarien, men også til Ungarn, Kroatien og endog Moldavien.

Som omtalt på fagligt.eu i april 2008 gik den europæiske fagbevægelse EFS allerede dengang ind for, at EU fik en fælles mindstesats for selskabsskatter.

- Kan der ikke i det mindste blive tale om en EU-aftale om selskabsskatter? Kan den monetære union bare få en smule økonomisk union over sig, så det ikke altid handler om at ”gøre naboen til tigger”, spurgte EFS’s generalsekretær, John Monks på en konference i Bruxelles.

På samme konference sagde den franske finansminister, Christine Lagarde, at det var vigtigt at få taget hun på diskussionen om selskabsskatten.

Fundament for skatten – en skattebase

Men hun var samtidig interesseret i diskussionen om en skattebase. Netop spørgsmålet om, hvad grundlaget for skattebetalingerne er, ventes også at være med i de kommende udspil fra EU-kommissionen.

Den tidligere EU-kommissær László Kovács, sagde som beskrevet på fagligt.eu i maj 2007, at en fælles skattebase vil gøre det lettere for virksomhederne at arbejde i EU’s indre marked. De vil følge samme regler, når de betaler skat.

Han erkendte allerede dengang, at det kunne være svært at få alle lande med på ideen. Men ville alle ikke støtte de fælles regler, ville Kommissionen forsøge at få dem indført i de lande, der så en ide i forslaget.

Det europæiske socialdemokratiske parti vedtog dengang på sin kongres at støtte ideen. Formanden for partiet, Poul Nyrup Rasmussen, sagde, at firmaerne i dag kun betalte den skat, de ønskede, fordi de benyttede dygtige skatterådgivere.

- Og her er det fornuftigt, at Kommissionen tager fat på grundlaget. Man skal støbe fundamentet, før man bygger taget, sagde Poul Nyrup Rasmussen.

Øgede EU-indtægter

Tanken om en EU-skat er gennemgående i EU-kommissær for budgetspørgsmål, Janusz Lewandowskis verden. Han skal forsøge at få budgettet til at hænge sammen, når EU tager fat på diskussionerne om økonomien i den kommende syvårsperiode.

Som omtalt på fagligt.eu i august møder også han imidlertid modstand fra flere store lande. Både Frankrig, Tyskland, Storbritannien og også det mindre Danmark hører til de direkte modstandere eller skeptikere, mens Spanien, Polen, Østrig og Belgien er blandt fortalerne.

Arveskat

EU-kommissionen har for tiden et en høringsrunde i gang om arveskatten. Den løber frem til den 22. oktober.

Kommissionen finder, at flere og flere borgere har eller får problemer med den forskellige lovgivning i EU-landene om arveafgifter. I takt med, at flere borgere slår sig ned i et andet EU-land, stiger problemerne med arv ved dødsfald. Kommissionen ønsker i høringsprocessen at få ideer til, hvordan problemerne løses.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.