Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

14.12.07: EU-kommissionen åbner debat om skat og snyd

14. Dec. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Hvor skal selskaberne betale deres skat – og hvornår er det snyd, at de flytter overskuddet derhen, hvor skattebetalingen er mindre? Det kan der ifølge EU-kommissionen samarbejdes om.

Derfor åbner EU-kommissionen debatten med en såkaldt meddelelse fra Kommissionen om ” Anvendelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug inden for direkte beskatning – i EU og i relation til tredjelande.”

Kommissionen gennemgår en del af EF-domstolens praksis og peger på spørgsmål, der bør undersøges.

Der peges også på muligheden for at opstille en liste over typiske situationer, som normalt tyder på et kunstigt arrangement – f.eks. oprettelse af et sekundært firma, som angiveligt leverer varer eller tjenesteydelser fra en anden jurisdiktion uden nogen reel substans eller fysisk transaktion. Eller man kan kigge på arrangementer, der ikke tjener noget forretningsmæssigt formål - eller som endog kan være i strid med almindelige forretningsinteresser, hvis ikke de er indgået med henblik på at undgå skat.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.