Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

29.10.08 EU-kommissionen advarer mod statsstøtte – nye retningslinjer

29. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

”At gøre naboen til tigger”. Den sætning er med i enhver begynderbog i økonomi, der advarer mod, at landene i deres økonomiske politik beskytter sig selv og tvinger andre til at gøre det samme og sætter en nedadgående spiral i gang. Neelie Kroes, som er EU-kommissær for konkurrencepolitikken, tog i går på en konference i Bruxelles sætningen op og advarede mod, at EU-landene indleder et kapløb med subsidier for at komme ud af den nuværende krise.

EU-kommissæren fandt, at der er nogen national vej ud af krisen. Det vil være en katastrofe, hvis medlemslandene indleder et kapløb, hvor de benytter subsidier for at redde sig og ikke tager fat på de problemer, der er årsag til den nuværende krise. Men hvad skulle de så gøre, spurgte hun selv.

- De burde stimulere bæredygtige investeringer i den europæiske forretningsverden, som vil føre til mere innovation, mere forskning, bedre uddannelse og mere kvalitet i jobbene, svarede Neelie Kroes selv.

Hun sagde, at hun fra dag et i sit job havde bekæmpet den usunde statsstøtte. Men kommissæren erkendte også, at staten ikke blot burde være en passiv tilskuer til udviklingen. Statshjælp var et redskab, men den skulle bruges aktivt til at støtte vækst og beskæftigelse. Den kan bruges til at nå de mål, der sættes bredt. Derfor var regler for statsstøtte en hjælp.

- Økonomien får brug for, at staten griber ind – statshjælp – men den har rug for den rette type. Særlig i økonomiske nedgangstider, sagde Neelie Kroes.

Hun pegede på fire områder, hvor hjælp burde sættes ind:

- Støtte til at fremme produktiviteten – her var der regler for forskning og udviklingsstøtte.

- Støtte, hvor markedet ikke løser problemerne – her så hun på især den risikovillige kapital for små og mellemstore virksomheder.

- Støtte, der løser de problemer, der umiddelbart opstår, når der sker store ændringer i virksomhederne – der tænkte hun på blandt andet sociale omkostninger og tænkte på støtte til beskæftigelse og uddannelse.

- Støtte til at sikre og omdanne firmaer i vanskeligheder.

Samtidig med, at Neelie Kroes holdt talen udsendte EU-kommissionen nye vejledninger i EU-støtten, der fulgte op på Neelie Kroes’ synspunkter.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.