Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Nye fartskrivere kan øge chaufførers sikkerhed

25. Jul. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Teknologiske fremskridt gør det muligt at sikre, at køre- og hvileperioder for chauffører i lastvogne og busser bliver overholdt bedre i fremtiden. EU-Kommissionen foreslår, at satellitsystemer udnyttes i nye fartskrivere, så chaufførers manuelle registrering bliver erstattet med en automatisk, og lastvognen og bussen kan følges via satellitsystemerne.

Seks millioner lastvogne og busser er i dag udstyret med fartskrivere i EU. De første regler for chaufførers arbejdsmiljø kom i 1969 og er siden strammet op flere gange. Men de følges langt fra af alle. EU-Kommissionen anslår, at 45.000 køretøjer konstant er på vejene med chauffører, der ikke følger køre- og hvilebestemmelserne.

Lastvogne og busser er hyppigt indblandet i ulykker. Kommissionen skønner, at brud på køre- og hviletidsbestemmelser årligt koster samfundene omkring 2,8 milliarder euro i sundheds- og sociale udgifter, fordi trætte chauffører kører galt. Samtidig peger Kommissionen på, at vognmandsfirmaer drager konkurrencefordele af at bryde reglerne.

Udnyttelse af de teknologiske muligheder for en bedre registrering vil ikke kun betyde færre ulykker, give et bedre arbejdsmiljø for chaufførerne og en mere lige konkurrence i branchen, men også mindske de administrative byrder for firmaerne.

Kommissionen skønner, at der er over 500 millioner euro at spare for firmaerne om året, fordi registreringen vil blive billigere. Der spares også penge på, at det ikke bliver nødvendigt at stoppe så mange busser og lastvogne for at tjekke fartskrivere. Man kan nu koncentrere kontrollen om dem, der ikke ser ud til at overholde reglerne.

Førerkort til lastvognen eller bussen kan integreres i den enkeltes kørekort. Alene det vil nedbringe de administrative omkostninger med 100 millioner euro. Det vil samtidig begrænse misbruget med førerkort, hvor det er udbredt, at de skifter mellem chauffører og dermed gør kontrollen med køre- og hviletidsbestemmelser vanskelige.

Kommissionen lægger op til, at håndværkere og andre, der kun kører inden for en begrænset område, ikke behøver at installere de nye, avancerede fartskrivere.
 EU-kommissær Siim Kallas sagde i forbindelse med offentliggørelsen af det ny forslag, at reglerne om køretid og hvileperioder er til for at beskytte erhvervschauffører og andre trafikanter. Men de er også med til at sikre en mere fair konkurrence i branchen og give chaufførerne et bedre arbejdsmiljø.
- Forslaget er ikke alene særdeles vigtigt, hvis diditale fartskrivere skal blive ved med at være pålidelige. Det er også et betydeligt skridt hen imod indførelsen af et intelligent, integreret fast system på lastbiler og vil bidrage til at gøre transportsystemet i EU mere effektivt, sagde Siim Kallas.  pmh


Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.