Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Europa-Parlamentet: Giv bilindustrien tid til omstilling

16. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De europæiske biler skal bruge mindre energi, og den europæiske bilindustri skal omstilles, men det skal ikke ske så hurtigt, at det unødvendigt koster arbejdspladser. Det er hovedkonklusionen i betænkning, som Europa-Parlamentet vedtog i dag. Den anbefaler også, at der bruges flere forskningsmidler til at hjælpe den europæiske bilindustri gennem omstillingsperioden.

Initiativbetænkningen var udarbejdet af Jorgo Chatzimarkakis, der er tysk liberal (FDP) Den blev vedtaget med 607 stemmer for, 76 imod og 14 hverken/eller.

 

Betænkningen ser nærmere på anbefalingerne fra ekspertgruppen CARS21, der under ledelse af Kommissær Günther Verheugen er kommet med input til, hvordan den europæiske bilindustri kan klare sig i det 21. århundrede.

MEP'erne mener, at der er behov for gennemgribende ændringer inden for bilindustrien, men at der skal foretages politiske justeringer for at undgå, at EU-reglerne fører til tab af arbejdspladser.

I betænkningen understreger MEP'erne den vigtige økonomiske rolle, som den europæiske bilindustri spiller. Der bliver produceret 19 millioner køretøjer om året, og industrien beskæftiger 2,3 millioner personer direkte og 10 millioner personer i sektorer, der er knyttet til bilindustrien.

Tillad højere udledning af CO2, hvis det er på grund af sikkerhed

Da det tager mellem fem og syv år at udvikle nye typer personbiler mener et flertal i Parlamentet, at bilindustrien bør have tilstrækkeligt med tid til at reagere, hvis der sættes bindende mål for CO2 emissioner inden 2015. MEP'erne mener, at det vil være realistisk at reducere den gennemsnitlige udledning at CO2 fra nye personbiler til 125g/km i 2015 og pointerer, at Kommissionen bør arbejde for mere vidtgående langsigtede mål.

Hvis obligatoriske EU-regler om sikkerhed gør bilerne tungere og dermed giver højere udledning af CO2, skal Kommissionen udvikle et system, der tillader at overskride grænserne for udledning af CO2. I forbindelse med sikkerheden mener et flertal af MEP'erne ikke, at kørelys om dagen bør være obligatorisk i hele EU.

Flere forskningsmidler til at imødekomme CO2 mål

Faste mål for nedbringelsen af CO2-udledning kræver, at EU's støtte til forskning og udvikling i automobilsektoren øges, mener MEP'erne og foreslår, at en af de første grupper under Det europæiske Institut for Innovation og Teknologi bør fokusere på, hvordan man kan reducere CO2 udledningen fra køretøjer.

Effektiv beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret

MEP'erne advarer i betænkningen om, at den europæiske bilindustri kan miste sin position som en af de mest konkurrencedygtige industrier i verden på grund af "illoyal konkurrence og overtrædelse af den intellektuelle ejendomsret." Derfor påpeger MEP'erne, at effektiv beskyttelse af ejendomsrettighederne skal være en forudsætning for f.eks. partnerskabsaftaler med Kina.

Et fælles marked for reservedele

Endelig opfordres Kommissionen til at komme med et forslag til oprettelse af et fælles marked for specialfremstillede dele og tuning-dele (f.eks. specialdæk, hjul og andre tuning-dele), da der i øjeblikket er så mange forskellige nationale regler, at det er en hindring for sektorens udvikling.

Danske talere:

Den konservative Christian Rovsing mente, at problemet med udstødning er et nøgleproblem, som man er nødt til at forholde sig til med den stigende mobilitet.

- Jeg tror, at de mål, der er fastsat, er lette at nå. Der er ingen grund til at tro, at vi i Europa ikke med en koncentreret, målrettet indsats og med betragtelige forskningsmidler skulle kunne nå de mål, vi har sat, og udvikle os til at blive en ledende industri inden for bilbranchen, således som vi allerede er det i dag, sagde Christian Rovsing.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.