Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Transportsektoren i krise – færre job men mindre forurening

10. Dec. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Transportsektoren oplever den værste krise i mands minde. Både skibsfarten, jernbanen, vognmandsbranchen og flyselskaberne får i år voldsomme tilbagegange både i fragt og passagerer. Samtidig bliver skibsfarten ramt af, at nye skibe sejler på stribe ud fra værfter og presser fragtrater med statsstøtte bag sig.

- Vi har aldrig oplevet noget som det, vi oplever nu. Der er overkapacitet, og det er også sket med spekulation for øje, sagde generalsekretæren for de europæiske skibsejere i ECSA, Alfons Gunier på en høring i den Europæiske Økonomiske og Sociale i Bruxelles.

Han forudser, at krisen bliver længere end tidligere kriser, fordi der bliver bygget skibe, mens der allerede er overkapacitet. Skibene sejler i årevis, og dermed presser de priserne på fragt i bund i mange år. Men rederier ryger også ind i kriser, fordi deres skibe bliver mindre værd i takt af, at der bliver flere og flere af dem.

- Den bogførte værdi af skibene falder. Fragten falder. Fragtraterne falder. Det er dramatisk, sagde Alfons Gunier.

Meldingen er den samme i de organisationer, der har de mindre redere og skippere som medlemmer. De sejler også på de indre flodveje i Europa, og også her bliver der større og større trængsel i havnene. I den europæiske skipperorganisation ESO venter viceformanden Henk van der Velde, at der kommer 100 flere skibe i år og 180 til næste år. I 2008 var der balance.

- Samtidig med, at der er flere skibe, faldt behovet med 25 procent i første halvdel af i år. Vi venter, at der går seks år, før vi er tilbage til situationen i 2008, siger Henk van der Velde.


For let at få lån

I søsterorganisationen af skippere siger formanden, Philippe Grulois, at man i deres organisation venter et fald i fragten på 30 procent i år. 60 procent af skipperne har problemer med betalinger. Problemerne skyldes ikke kun, at der er mindre at sejle med, men også, at kunderne udskyder betalinger eller helt lader værre med at betale.

I begge organisationer får spekulanter en del af skylden for krisen. Der er spekuleret i at bygge bådene. Det har været for let at få dem finansieret.

- Vi må undgå sociale katastrofer. Derfor må vi have hjælp og beder nu den europæiske investeringsbank om støtte, siger Philippe Grulois.


140.000 job i fare

I den internationale vejtransport er stemningen også i bund. Faldet i vejtransporten er på 40-50 procent, anslår Marc Billiet i IRU. Fragtpriserne falder, og branchen oplever højere afgifter.

Marc Billiet finder, at EU-kommissionen kunne gøre noget for branchen, men Kommissionen tager ikke førertrøjen på. For de ansatte er situationen kritisk, mener Marc Billiet, der frygter, at 140.000 job er i fare. Arbejdsgiverne mener, at chaufførerne skal bevare tilknytningen til faget og holde deres uddannelser ved lige, så de er klar, når det ruller igen.

Arbejdsgiverne afviser, at krisen kan bruges til at flytte fragt over til jernbane og skibsveje. 80 procent af fragten med lastvogne er på ture, der er under 150 km.

Arbejdsgiverne afviser også, at de har hovedskylden for forureningen og CO2-udledningen. Faktisk har de allerede bidraget til at forbedre miljøet. Siden 1970 er CO2-udslippede fra den kommercielle vejtransport faldet med 36 procent. Selv om transporten i dag tegner sig for 30 procent af CO2-udslippet, så stammer kun tre procent fra den kommercielle del.

Under den nuværende krise skyldes en pæn del af forbedringerne i miljøet, at transporten er gået ned.

Men dermed ikke sagt, at branchen ikke kan blive bedre. Omkring 40 procent af lastvognene kører tomme, fordi de ikke har fragt med tilbage. Det er mod alle tanker om forbedringer af klimaet, og det mener også arbejdsgiverne, der må gøres noget ved.


Vil have social dialog om transporten

De europæiske jernbaner oplever også drastiske fald specielt i fragten. Den er på omkring 25 procent, og det harmonerer ikke med mål om, at mere fragt skal over på jernbanen for at redde klimaet.

Inden for flytrafikken bliver fly på jorden. I selskabernes europæiske organisation, AEA, venter vicegeneralsekretær Fabio Gamba, at det tager fem år at komme over krisen. Og det er længere end efter tidligere kriser.

I den Europæiske Transportføderation finder generalsekretær Eduardo Chagas, at det ikke kun er krisen, der er årsag til fyringer og øget konkurrence. Det er også liberaliseringerne, der har skabt spekulationerne og presset priser og ikke mindst løn- og arbejdsforhold for chaufførerne. Det gælder især inden for det, der tidligere var den offentlige transport.

Han mener, at en af løsningerne er en social dialog mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverne, så branchen og lønmodtagerne kommer bedst muligt igennem krisen.

- Vi ved, at der også kan komme krav fra klimamødet i København og bagefter. Vi er i en social dialog i branchen. Vi bør styrke den og finde fælles løsninger, siger Eduardo Chagas.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.