Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.07.08 EF-domstolen åbner for aktindsigt i vigtige papirer

11. Jul. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

 EF-domstolen har den 1. juli 2008 afsagt en principiel dom, som giver ret til aktindsigt i den juridiske rådgivning, der går forud for EU-lovgivning. Dommen er afgørende i hele spørgsmålet om større åbenhed i EU-systemet.

Danmark har støttet den større åbenhed, selv om adgangen til dokumenter på dette område ikke gælder i Danmark, fremgår det af den gennemgang af dommen, som er foretaget af Folketingets EU-konsulent.

Dommen kan give enkeltpersoner og organisationer en langt bedre indsigt i EU-lovgivningen. De juridiske notater, som der nu åbnes adgang til, kan blandt andet vise:

  • Om den valgte hjemmel for det pågældende forslag er korrekt
  • Om forslaget strider mod anden EU-lovgivning, retspraksis eller internationale regler
  • Om forslagets tekst sprogligt er dækkende for den ønskede regulering.

Dermed er det i visse tilfælde uundgåeligt, at udtalelserne ofte kommer til at udstille uenigheder mellem de juridiske og de mere politisk orienterede enheder i EU-institutionen, skriver EU-konsulenten.

EF-domstolen har med sin afgørelse underkendt Retten i Første Instans og afvist alle betænkeligheder fra både Ministerrådets og Kommissionens jurister.

I Danmark er rådgivningen fra Justitsministeriets lovkontor til de enkelte ministerier om lovforslag ikke omfattet af retten til aktindsigt.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.