Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.04.10 Folketingets Europaudvalg ønsker øget parlamentarisk samarbejde

20. Apr. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Lissabon-traktaten giver de 27 landes parlamenter øgede muligheder for at følge med i EU-samarbejdet og sikre, at EU ikke overskrider grænserne for politiske spørgsmål, de enkelte lande selv bedst finder svarene på. Folketingets Europaudvalg agter at udnytte mulighederne og vil øge samarbejdet med andre landes parlamenter. Går de sammen om klager, kan de således ikke kun bremse overtrædelser af EU’s beføjelser, men stoppe dem.

Udvalget har vedtaget en såkaldt beretning, der beskriver, hvordan Folketinget vil behandle EU-sager og kontrollen med, at nærhedsprincippet i EU ikke brydes. I den proces står Europaudvalget centralt. Udvalget tager endelig stilling til EU-forslag, men sikrer også, at de enkelte ministerier får forslagene til behandling og kommer med indstillinger ved første behandling.

Derefter tager Europaudvalget over og bliver dermed også nærhedsprincippets vogter, så de politiske spørgsmål, der bedst løses i de enkelte lande, også klares der.

Lissabon-traktaten giver de enkelte landes parlamenter en frist på otte uger til at klage til EU-kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet, hvis det finder, at et forslag bryder med reglerne for nærhedsprincippet. En klage har dog større vægt, hvis flere landes parlamenter deler opfattelsen og også klager. Derfor er kontakten mellem parlamenterne vigtig.

Kommissionen må tage et forslag op igen til overvejelser, hvis 1/3 af parlamenterne (i dag ni) klager over et forslag. Er halvdelen af parlamenterne enige om, at Kommissionen går for langt, kan det føre til, at Kommissionen må trække forslaget tilbage.

Men parlamenterne har også mulighed for at gå til EU-Domstolen, hvis det finder, at et forslag strider mod nærhedsprincippet. Europaudvalget er også her centralt. Det vil indstille til Folketinget, at Danmark bør føre en sag. Er halvdelen af medlemmerne i Folketinget enige i det, følger sagen de normale procedurer. Der nedsættes en såkaldt procesdelegation med medlemmer af Folketinget, de ministerier, der er berørt af forslaget, og Udenrigsministeriet. pmh

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.