Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

18.09.08 Verheugen: Parlamentet og lobbyister hindrer bedre regulering i EU

18. Sep. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Alt for mange sande europæere tror, at flere regler i EU betyder mere Europa. Ikke mindst en række medlemmer af Europa-Parlamentet er derfor imod de bestræbelser for en bedre regulering i EU, som EU-kommissionen i flere år har arbejdet på. Men også lobbyister sniger sig også til indflydelse på lovgivningen og går imod ideer om bedre regulering.

EU-kommissær Günther Verheugen rettede på en konference i Bruxelles, som det europæiske institut for offentlig administration, EIPA, stod for, skytset mod både lobbyister og medlemmer af Europa-Parlamentet. Det var ikke mindst modstand fra parlamentarikere og lobbyister, der gjorde, at arbejdet med en bedre regulering i EU ikke var kommet langt nok. Hvad, der var behov, var en kulturrevolution.

- Det er meget vanskeligt at overbevise alle parlamentets grupper – nogle af dem forstår det helt – men det er meget vanskeligt at få den fulde støtte her, for hvis der er en regel, du ønsker at ændre, så er der altid en person, der er 100 procent overbevist om, at netop den regel er en, som vi lige netop har behov for, sagde Günther Verheugen ifølge EUX TV.

Günther Verheugen introducerede en handlingsplan for bedre regulering allerede i 2002, efter Lissabon-processen for vækst og beskæftigelse var skudt i gang på et EU-topmøde to år tidligere. Målet var at gennemgå den meterlange lovgivning, der var i EU, og få en række overflødige regler skrottet og andre forenklet.

Tankerne fik støtte både på ministerråd og på EU-topmøder, og i 2006 gik Kommissionen videre og foreslog mere konkret, at erhvervslivets administrative byrder skulle ned med 25 procent.

På EU-topmødet sidste forår fik Kommissionen tilslutning til en liste over 13 prioriterede områder, hvor der var behov for en hurtig forenkling gennem en såkaldt ”fast track” for forslag, der kunne forenkles. Medlemslandene blev samtidig opfordret til selv at gå i spidsen med forenklinger og lettelse af byrderne for erhvervslivet.

Processen med forenklinger løber alligevel stadig mod mure af modstand. Fagbevægelsen har da også i nogle tilfælde peget på, at forenklingerne kan betyde egentlig deregulering, hvor regler, der skal beskytte arbejdsforhold, bliver forenklet og forholdene for de ansatte dermed svækket.

Verheugen mente på konferencen imidlertid, at der var for megen modstand fra parlamentarikere og også lobbyister, der kæmpede for reglerne.

- Du kommer også til at forstå, at meget ofte – og det er noget, der virkelig har chokeret mig, og det er første gang, jeg siger det offentligt, og i mine memoirer vil jeg sige lidt mere om det – hvad der virkelig har chokeret mig, det er, at jeg i processen har fundet ud af, i hvor mange sager den europæiske lovgivning er sat i gang af interessegrupper, sagde Günther Verheugen ifølge EUX TV.

Verheugen, der er næstformand i Kommissionen, ville gerne vide, hvem der egentlig havde bedt om de forslag til nye love, som også kom fra den andre EU-kommissærer.

- Indled din lovgivning med en paragraf, der siger, hvem har bedt om dette stykke lovgivning, sagde kommissæren.

Iveren for nye regler var ikke ny, men stammede fra hele den tankegang, der var en arv fra den navnkundige formand for EU-kommissionen, Jacques Delors, der kom til Kommissionen i 1985. Verheugen mente, at tankerne her var: Lad processen løbe, giv maskinen olie, lad lovgiverne gå noget at arbejde med, og hold processen i gang.

- De ser den europæiske integration som en proces, og processen er at lave regler, sagde Günther Verheugen.


Rådsmøde i næste uge

Kommissionen spillede i januar ud med endnu en meddelelse, der lagde op til den anden strategiske gennemgang af programmet for bedre lovgivning. Kommissionen er nu i gang med at måle de 13 områder, der blev udpeget i sidste år, for at se, hvordan det går med forenklingerne og lettelsen af byrderne.

Erhvervs- og konkurrenceministrene i de 27 EU-lande diskuterer i næste uge på et rådsmøde, hvordan det går med regelforenklingen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.