Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.04.11 EU-Kommissionen vil øge EU’s budget med 4,9 procent

20. Apr. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Krise eller ej. Besparelser i EU’s medlemslande eller ej. Ikke i EU, hvis det står til EU-Kommissionen, der lægger op til et nyt slagsmål med EU-landene om budgettet. Men et forslag om en stigning på 4,9 procent i 2012 går Kommissionen direkte i konfrontation med store lande som Tyskland, Frankrig og Storbritannien, der sidste år foreslog, at budgettet fastfryses frem til 2020. Kravet om at holde igen får støtte af blandt andre Holland, Sverige og Danmark, der tilhørte fløjen, der stod skarpt over for Europa-Parlamentet i forhandlingerne om budgettet for 2011.

EU-kommissær Janusz Lewandowski venter da også hårde forhandlinger om forslaget, der sender EU’s betalinger op på 132,7 milliarder euro. Kommissæren med ansvaret for budgettet tror dog ikke, det bliver samme slagsmål som sidste år, da forhandlingerne mellem ministrene i Rådet og parlamentet i lang tid var blokeret. Kommissionen har allerede været i kontakt med lande, da forslaget blev udarbejdet. Det nærmere indhold af samtalerne kom han dog ikke ind på, da han holdt pressemøde i Bruxelles.

- Der har været meningsudvekslinger med lande. Det er klart, sagde Lewandowski .

Kommissæren lagde vægt på, at Kommissionen holder igen med sit eget budget. Hvor Europa-Parlamentet lader sit vokse med 2,3 procent, lægger Kommissionen op til at øge de administrative udgifter med 1,4 procent og dermed under inflationen. Kommissæren understregede, at stigningen i budgettet skyldes de forpligtelser, som Kommissionen har i form af projekter og en politik, som medlemslandene selv har vedtaget.

Det betyder, at den største stigning i budgettet er inden for konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse, hvor stigningen er på 8,3 procent, og samhørighedspolitikken og regionalpolitikken med en stigning på 8,4 procent.

Samhørighedspolitikken og vækst og beskæftigelse tegner sig for en større del af budgettet end landbrugspolitikken og udviklingen af landdistrikter. Vækst og beskæftigelse tegner sig nu for halvdelen af budgettet, hvor landbruget tidligere har været oppe på 80 procent.

Kommissæren fremhævede, at Kommissionen arbejder på at ændre de ansattes forhold, så de bliver mindre gunstige. De forhandlinger vil tage form til sommer. I dem indgår blandt andet besparelser i efteruddannelser.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.