Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.11.09 Forlig i EU om budget – penge til kriseløsning

20. Nov. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet og EU-landenes budgetministre er enige om næste års budget. På et forligsmøde i Bruxelles øgede de pengene i det forslag, som lå klar til vedtagelse, før Parlamentet i sidste måned krævede flere penge til EU.

Med forliget kom budgettet tæt på det forslag, som EU-kommissionen lagde frem i april. Det betyder, at EU får et budget på 121,5 milliarder euro i 2010 (ca. 900 milliarder kroner), men med de seneste vedtagelser af blandt andet støtte til mælkebønder kommer det op på 122,937 milliarder euro.

EU-kommissionen foreslog oprindeligt et budget på 120,5 milliarder euro, mens parlamentet lagde op til, at beløbet skulle være 127,5 milliarder. Parlamentets deltagere i forligsforhandlingerne var dog tilfredse, selv om de ikke fik hentet pengene hjem.

- Vi nåede et acceptabelt niveau i betalingerne, selv om edt kunne være højere, hvis medlemslandene var bedre med på betalingerne til samhørighedsfonden og strukturfondene, sagde parlamentets ordfører, ungareren Laszlo Surján efter mødet.

Med forliget er EU’s bidrag til krisepakken på plads. 5 milliarder euro bliver nu brugt på energinetværk, nye bredbånd forbindelser og også opgaver inden for landbruget.

Landbruget tager således stadig en betydelig del af EU’s budget, selv om der har været en række forsøg på at få udgifterne ned. Omkring 36 procent af budgettet går til markedsstøtte til landbruget, mens samhørighedspolitikken, beskæftigelsespolitikken og politikken for vækst og konkurrenceevne kommer op på godt 38 procent. Samlet med bevarelse og omlægninger af naturressourcer kommer landbrugsområder dog op på over 45 procent af budgettet.

Den svenske statssekretær Hans Lindblom var også tilfreds med udfaldet, hvorved det svenske EU-formandskab undgår, at EU kastes ud i en budgetkrise. Han mente, at EU nu havde et godt svar på den økonomiske krise og kunne sætte mere fart i genskabelsen af væksten og også konkurrenceevnen på længere sigt.

Parlamentet ventes at vedtage budgettet endeligt på samlingen i december.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.