Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.12.10 Europa-Parlamentet gav sig i forlig om EU’s budget

16. Dec. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes finansministre trak stikket hjem, da Europa-Parlamentet på sin samling i Strasbourg gav sig og støttede en forhøjelse af budgettet for 2011 med 2,9 procent. Det er blot det halve af den for forhøjelse, som parlamentet lagde op til.

Det endelige kompromis kom i hus i forhandlinger mellem Rådet og parlamentet og blev godkendt af det samlede parlament.

Parlamentarikerne havde under forhandlingerne krævet, at de fik større indflydelse på de kommende rammer for EU’s udgifter efter 2013 og frem til og med 2020. I forliget godtog parlamentarikerne en bestemmelse om, at Europa-Parlamentet vil blive inddraget. De kommende fire EU-formandskaber og herunder det danske lover, at de tager parlamentarikerne med, inden sømmet slås i formentlig i juni 2012 eller efteråret.

Formanden for Europa-Parlamentet, Jerzy Buzek, hæftede sig ved, at det lykkedes parlamentet at få flere penge på budgettet og få omfordelt, så der bliver flere til vigtige områder.

Det gælder inden for konkurrenceevne og beskæftigelse, hvor støtten til blandt andet livslang læring bliver styrket med 18 millioner euro og iværksætter- og innovationsprogrammer får ekstra 10 millioner euro.

Østersøregionen kan se frem til at få 2,5 millioner euro via en helt ny budgetlinje. Der bliver også mindre forhøjelser til flere miljøprogrammer og indsatsen mod vold mod kvinder.

Europa-Parlamentet fik med vedtagelsen af Lissabon-traktaten direkte indflydelse på EU’s budget. Parlamentet skal således nu vedtage det.

Parlamentet beklager, at det ikke lever op til parlamentets ambitioner og det, som parlamentet finder tilstrækkeligt. Parlamentarikerne ønsker også at forhøje EU’s egne indtægter og beklager, at den andel er blevet stadig mindre gennem en række år.

Det samlede budget for 2011 er på 126,5 milliarder euro (godt 925 milliarder kroner).

De vigtigste poster i budgettet

Samhørighed – vækst og beskæftigelse 41,552 millioner euro (36,371 millioner euro i 2010)

Konkurrenceevne: Vækst og beskæftigelse: 11,628 millioner euro (11,343 millioner euro i 2010)

Naturressourcer (landbrug): 56,379 millioner euro (58,136 millioner euro i 2010).

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.