Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

05.02.08 Folketinget holder høring om EU’s landbrugsstøtte

05. Feb. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den 6. februar 2008 kl. 9.00-12.00 afholder Folketinget en høring i Landstingssalen på Christiansborg med henblik på at belyse konsekvenserne af at afvikle EU’s landbrugsstøtte. Høringen, der vil være åben for offentligheden og pressen, vil byde på oplæg fra en række danske eksperter på området.

Baggrunden for høringen er Folketingets vedtagelse af beslutningsforslag nr. B 75 (vedtaget den 30. maj 2007), der pålagde regeringen at udarbejde en strategi for, hvorledes regeringen aktivt vil arbejde for en afvikling af EU’s landbrugsstøtte. Høringen vil således indgå som et supplement til regeringens arbejde og vil primært fokusere på de faglige og tekniske aspekter af at afvikle EU’s landbrugsstøtte.

Høringen vil have deltagelse af kabinetschef Poul Skytte Christoffersen (Europa-Kommissionen), direktør Søren Frandsen (Fødevareøkonomisk Institut), international chef Christian Friis Bach (Folkekirkens Nødhjælp), landbrugspolitisk medarbejder Rikke Lundsgaard (Danmarks Naturfredningsforening) og vicedirektør Jan Laustsen (Landbrugsrådet).

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.