Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

09.06.11 Stort flertal i EU-Parlament for stigning i budget

09. Jun. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Hvis stats- og regeringsledere i EU vil fastfryse eller skære i EU’s budget, må de samtidig sige, hvilke opgaver EU ikke skal udføre. Lederne kan ikke give flere og flere opgaver og ikke samtidig komme med penge til at løse dem.

Det er opfattelsen i Europa-Parlamentet, der med overvældende flertal sagde god for, at EU’s kommende budgetramme for 2014-2020 får ekstra mindst fem procent at gøre godt med. Fra centrum-højre til venstrefløjen lød det i debatten, at der skal flere penge til EU for at leve op til de mål, der ikke mindst er lagt med strategien for Europa 2020 med beskæftigelse, vækst og social samhørighed.

−Vi er nødt til at holde op med den dårlige vane med politiske forpligtelser uden at have nok penge bag dem. At reducere budgettet er ikke en farbar vej for de af os, som tror på et konkurrencedygtigt Europa, sagde spanske Salvador Garriga Polledo fra parlamentets største gruppe, EPP, og som stod bag den vedtagne betænkning.

Regeringerne i Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Holland og Finland har krævet, at budgettet fryses fast. Andre regeringer som den danske og svenske ligger på linje. Derfor er der lagt op til hårde forhandlinger, efter EU-Kommissionen den 29. juni ventes at komme med sit forslag til budget og ændringer i EU’s egne indtægter, der ikke kommer direkte som indbetalinger fra landene i forhold til deres økonomiske styrke.

Skat på finansielle transaktioner

Europa-Parlamentet lægger op til, at EU får øget sit budget blandt andet ved, at der bliver nye afgifter, der tilfalder EU. På den måde mener parlamentarikerne, at det undgås, at landenes ledere på møder diskuterer, om de har råd til at sende penge til EU, når de selv skal spare på deres egne budgetter.

Både den socialistiske og demokratiske S&D-gruppe og den venstreorienterede GUE/NGL-gruppe, som Folkebevægelsen mod EU er medlem af, hilste det velkomment, at parlamentet pegede på, at pengene blandt andet kunne komme fra en skat på finansielle transaktioner. S&D’s leder, tyske Martin Schulz, mente, at det var et gennembrud for hele gruppens kampagne. Budgettalsmanden Göran Färm fandt, at en skat på finansielle transaktioner dermed gav to svar: Hvordan EU kunne finansiere den stadigt stigende mængde opgaver og få den finansielle sektor til at bidrage med løsningen af den finansielle krise, den selv er årsag til.

GUE/NGL’s leder, den tyske Lothar Bisky fra Die Linke, var dog skuffet over, at parlamentet ikke havde mere fokus på de sociale spørgsmål og løsningen af de sociale problemer. Formuleret direkte til personen bag betænkningen sagde han:

−De vil forstå, at vi til venstre, som har høje ambitioner for den sociale retning i EU’s politikker, er skuffede over, at De i deres rapport ikke har en større prioritet for socialpolitikken i de kommende år, sagde Lothar Bisky.

GUE/NGL’s svenske formand for komiteen for kvinders rettigheder, Eva-Britt Svensson, beklagede tilsvarende, at der ikke var taget hensyn til behovet for flere penge til ligestillingen.

Nej til rabatter

Den tidligere belgiske premierminister Guy Verhofstadt sagde som leder af den liberale gruppe, at EU’s budget stadig var beskedent. Det er kun på 1.06 procent af hele EU’s BNP. Han fandt ikke, at det var meget, at det svarede til 2,5 procent af de 27 landes offentlige udgifter. Han fandt det hyklerisk og absurd at give EU nye opgaver som den økonomiske vækststrategi, opgaver i Nordafrika og Mellemøsten og følgerne af kolibakteriens udbredelse uden at følge op med penge.

Parlamentet ønsker også at komme af med de rabatordninger, som en række lande har, så de slipper billigere med bidrag til EU. Signalet til den danske regering, der netop ønsker at få en rabat, var klart: Det bliver ikke med parlamentets gode vilje. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.