Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

26.05.11 Europa-Parlamentet vil skjule medlemslandenes bidrag til EU

26. May. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landene går for meget op i, hvad de hver især betaler til det europæiske fællesskab. Det kommende syvårige økonomiske overslag må indrettes, så EU får flere penge, og landene ikke ser så meget på deres bidrag.

Det mener Europa-Parlamentets 'Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013', der i en ny rapport lægger op til klare ændringer i betalingerne til EU, som parlamentet efter Lissabon-traktaten får indflydelse på. Det hedder ganske vist i ordføreren, den spanske EPP’er Salvador Garriga Polledos begrundelser, at en fremtidig ordning må sikre retfærdighed og gennemsigtighed, og den skal samtidig skaffe tilstrækkelige indtægter til EU. Men den nuværende ordning har ændret sig, så EU’s egne indtægter spiller en mindre rolle, og de enkelte landes bidrag nu spiller en større rolle.

De lande, der betaler klart mere til EU, end de får igen, finder dermed, at de ikke får nok ud af samarbejdet. En reform af systemet er derfor mere nødvendigt end nogensinde, mener komiteen.

”Det lægger uforholdsmæssig stor vægt på nettobalancerne mellem medlemslandene og udvander således hensynet til den fælles europæiske interesse,” hedder det.

Kommissionen ventes at komme med sit udspil for budgetrammen for 2014-20 om en måned. Europa-Parlamentet har allerede advaret mod at fastfryse budgettet, og Polledo lagde op til en stigning på mindst fem procent over 2013-niveauet.

Store lande vil spare

Parlamentet peger på, at Lissabon-traktaten gav EU nye opgaver, og at medlemslandene med vedtagelsen af strategien for Europa 2020 har bundet sig til at gennemføre en række politikker for blandt andet forskning og udvikling og bekæmpelse af fattigdom, som koster penge. Dertil kommer den øgede indsats inden for udenrigspolitikken.

Parlamentet ønsker derfor, at EU i stedet for medlemsbidrag først og fremmest får egne indkomster gennem såkaldte egne indtægter fra en særlig moms og andre afgifter. Selv om landenes finansministre hurtigt vil regne ud, hvad landenes egne borgere kommer til at betale på den måde, tror parlamentarikerne – og også EU-kommissionen – at det bliver lettere at øge betalingerne til EU ad den vej.

En række EU-lande har allerede afvist, at EU skal have øget indtægterne betragteligt. Både Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Holland, Sverige, Finland og Danmark hører til dem, der vil holde igen med EU’s udgifter.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.