Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

25.10.09 Europa-Parlamentet vil øge EU’s budget

25. Oct. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Der er optræk til en ny strid mellem Europa-Parlamentet, EU-kommissionen og EU-landene om penge til fællesskabet, efter parlamentet på sin samling i Strasbourg foreslog at give flere penge til EU. Et overvældende flertal i parlamentet stemte for at øge EU’s budget for 2010 med 10 procent til 127,5 milliarder euro. Kommissionen foreslår, at budgettet kommer op på 122,3 procent, mens EU-landenes økonomi- og finansministre følger de økonomiske planer frem til 2013, der taler om budgetdisciplin. Ministrene lægger op til et budget på 120,5 milliarder euro.

I den kommende tid bliver der forhandlinger mellem ministrene og parlamentarikerne. Det endelige budget ventes at blive vedtaget i december.

Det er ikke mindst den økonomiske krise, der får parlamentarikerne til at foreslå flere penge i EU’s kasser. Parlamentet ønsker flere penge til udvikling af energiprojekter og alternativ energi og også flere penge til udvikling af landområder med blandt andet ny kommunikationsteknologi.

Desuden sætter parlamentarikerne også flere penge af til økonomisk genopretning efter krisen. Men det er blandt andet krisen, der får parlamentet og ministrene til at se forskelligt på budgettet. Parlamentets ordfører for rapporten, László Surján, sagde i en debat med Rådet og Kommissionen tirsdag, at Rådet tilsyneladende ønskede det lavest mulige budget.

- Vi mener, at parlamentet har mange instrumenter, der skal bruges på en endnu bedre, mere effektiv og mere magtfuld måde, så der er sikkerhed for, at krisen overvindes, sagde László Surján.

Gruppen af Socialdemokrater og demokrater havde foreslået at hæve landbrugsstøtten med 600 millioner euro for blandt andet at støtte mælkebønderne, der er i krise på grund af faldende priser.

Forslaget kom ikke til afstemning, da parlamentet vedtog at hæve beløbet med 300 millioner euro. Det er dog stadig et beløb, som danske parlamentarikere finder for højt. SF’s Emilie Turunen og Margrete Auken kalder det helt uacceptabelt, at landbruget får flere penge. De 300 millioner euro svarer til 2,25 milliarder kroner, som bønderne får som hjælp til at komme ud af mælkekrisen.

- Men hvor er bekymringen for de folk der mister arbejdet i f.eks. industrien? Landbruget er allerede støttet i hoved og hale, og EUs politikere må snart komme sig over deres romantiske fantasier om et Morten Korch-agtigt landbrug, der aldrig har eksisteret, siger Margrete Auken, der er medlem af parlamentets landbrugsudvalg.

Emilie Turunen, der sidder i parlamentets beskæftigesesudvalg, finder det dog positivt, at parlamentet giver EU’s fonde en ekstra indsprøjtning af midler, så de kan reducere og udligne de økønomiske og sociale uligheder, der er i EU. Den Europæiske Socialfond får tre milliarder kroner ekstra og Samhørighedsfonden for de svageste lande får knap fem milliarder kroner ekstra.

- I en tid med økonomisk krise og millioner af arbejdsløse europæere, er det glædeligt, at Europaparlamentet udviser social ansvarlighed siger Emilie Turunen.

Venstres Anne E. Jensen deltager i budgetudvalgets forhandlinger som ansvarlig for den liberale gruppe. Hun peger på, at der også er flere penge til Østersø-samarbejdet ud over de grønne investeringer.

- Det var en stor sejr at få afsat 20 millioner euro til Østersø-strategien. Et forstærket samarbejde i regionen vil sikre vækst, arbejdspladser og en mere koordineret indsats på miljøområdet. Samtidig har vi fundet de nødvendige midler til den europæiske genopretningsplan på landbrugsbudgettet. Det betyder flere penge til grøn og effektiv energi, siger Anne E. Jensen.

Hun peger samtidig på, at også Venstre var imod, at der blev flere penge til mælkebønderne.

- Der er ingen tvivl om at Venstre er imod mælkefonden, men det var trods alt glædeligt, at den blev reduceret fra de oprindelige 600 millioner euro til 300 millioner euro. Mælkesektoren oplever alvorlige problemer, men jeg mener ikke , at en mælkefond er den rette løsning til at komme igennem krisen, siger Anne E. Jensen. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.