Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

30.09.11 Tyskland betaler stadig gildet i EU

30. Sep. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Rækken af EU-lande, der er kritiske til EU-Kommissionens forslag til øgede betalinger til fællesskabet, er stadig de store bidragydere til budgettet. En opgørelse fra Kommissionen viser, at Tyskland også i 2010 stod for 20 procent af landenes indbetalinger. Kun 10,6 procent af udbetalingerne gik den anden vej til tyske projekter.

De tyske bidrag løber op i 20,7 milliarder euro, mens 11,8 milliarder går fra EU til Tyskland. Kansler Angela Merkels regering ønsker at holde EU’s budget nede på det nuværende niveau lige som Frankrig, mens både regeringerne i Sverige, Storbritannien, Holland og Finland ønsker besparelser ligesom også den afgående danske regering.

Opgørelsen fra Kommissionen viser da også, at Holland i forhold til sin økonomiske styrke er det land, der får mindst fra EU’s kasser. Mens Holland sender 0,95 procent af sit nationalprodukt til EU, kommer der kun tilbage, hvad der svarer til 0,36 procent. Tyskland og Sverige modtager begge, hvad der svarer til 0,47 procent af bruttonationalindkomsten, mens Storbritannien er nede på 0,39 procent og kan ventes at fortsætte kampen for en britisk rabat i EU på 3,5 milliarder euro. Storbritannien betaler således over 12 milliarder euro til EU-kassen, men får kun 6,7 milliarder tilbage.

Danmark har også et underskud på regnskabet. Indbetalingerne løb op i 2,07 milliarder euro, mens der kom 1,5 milliarder den anden vej fra EU. Den afgående regering ønsker en rabat.

Store overførsler til økonomisk svage lande

Flere af de økonomisk svage lande i EU får betydelige beløb fra EU’s kasser. Især de baltiske lande får stor støtte i forhold til deres størrelser. Litauen henter over 1,6 milliarder euro fra EU, og det svarer til 5,93 procent af nationalindkomsten, BNI. Estland får også en kraftig vitaminindsprøjtning med et beløb, der varer til 5, 8 procent af BNI ligesom også Grækenland.

Et stort land som Polen, der har EU-formandskabet og taget fat på forhandlinger om EU’s langsigtede budgetramme, henter hvad der svarer til 3,47 procent af sin BNI fra EU. Polen afviser, at der kan skæres i EU’s budget, men ønsker ligesom Europa-Parlamentet en kraftig forøgelse.

I rapporten understreger EU-Kommissionen, at pengene fra EU’s kasser arbejder og skaffer vækst, innovation og job. Det hedder, at der alene mellem 2007 og 2010 blev investeret over 25 milliarder euro i innovation inden for rammerne af fremme af konkurrenceevnen, og at investeringerne skabte 338.310 job (dermed 73.898 euro per job).

Gennem det 7. rammeprogram for research og teknologisk udvikling blev der skabt over 2000 små- og mellemstore virksomheder, og over 293.000 studenter og lærere havde gavn af programmet.

6,2 millioner lønmodtagere fik støtte gennem socialfonden i EU, og det territoriale samarbejde skabte 5.800 virksomheder og 115.000 job. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.