Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.11.10 Tre lande stoppede forlig om EU-budget

16. Nov. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Sammenbruddet i forhandlingerne om et budget for EU i 2011 var en kendsgerning, efter Storbritannien, Holland og Sverige afviste at gå ind på langsigtede principper for forhandlinger om budgettet. Europa-Parlamentets forhandlere gav sig på deres første krav om en stigning i EU’s indtægter på seks procent. Men parlamentarikerne ønskede at fastholde en fleksibilitet, så EU havde penge til ekstraordinære pludselige hændelser som en ny fødevarekrise eller en ny økonomisk krise. Det var de tre lande ikke rede til at forhandle.

Anne E. Jensen sagde efter mødet på den liberale gruppes vegne, at det var chokerende, at landes repræsentanter møde op uden et forhandlingsmandat. Hun påpegede, at parlamentet var gået langt for at få et kompromis. Parlamentet anerkendte, at der var lavvande i landenes budgetter og forståelse for, at de ikke ønskede at øge EU’s budget væsentligt. Netop derfor ønskede parlamentarikerne at få en debat om at finde måder, hvor EU kunne øge det beløb, der gik direkte i EU’s kasse. På den måde ville det lette landenes direkte betalinger.

Samtidig ønskede parlamentet en debat om at få en fleksibilitet i budgettet, så der var mulighed for at sætte ind, hvis der var helt uforudsete udgifter som tidligere en fødevarekrise.

- Men der var ingen villighed til at diskutere det, sagde Anne E. Jensen.

Europaparlamentarikere mente, at de tre landes modstand kom af, at de dybest set var imod Lissabon-traktaten, der gav parlamentet magt i budgetspørgsmål.

Hollands Europaminister, Ben Knapen, blev efter sammenbruddet også citeret for at sige, at man ikke følte, at man skulle give magt til Europa-Parlamentet, som det ikke havde oprindeligt.

Sammenbruddet betyder, at EU-Kommissionen må spille ud med et nyt forslag. Det ventes at ligge på niveau med det, som der var rimelig enighed om mellem stort set alle, men uden spørgsmålet om fleksibilitet og EU’s egne indtægter.

Uden et budget for 2011 fortsætter EU med den linje, der er i 2010-budgettet. Flere diplomater sagde citeret for, at det ikke er nogen skade. Storbritannien hører til en lille gruppe, der ikke ønsker en udvidelse af budgettet. De store lande som også Tyskland og Frankrig fandt før forhandlingerne, at grænsen var nået ved de 2,9 procent. Danmark hørte til de lande og mente i lighed med Storbritannien, at stigningen gerne måtte være mindre.
EU-kommissær Janutz Lewandowski frygtede imidlertid, at en situation med et EU uden et nyt budget ville skabe en krise og "bad blood" i EU-systemet og kunne betyde mistro go reelt, at kriselande som Irland kom til at betale en højere rente for nye, nødvendige lån.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.