Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.02.07 Solidaritet tilbage på EU's dagsorden

16. Feb. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Ordet solidaritet er genoplivet som et stærkt plus-ord i EU-kommissionens årsberetning Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed i 2006.  

Hvem skulle tro, at man i en sådan beretning støder så ofte på ordet solidaritet, at man begynder at tælle – og til sidst spørger søgemaskinen om den vil tælle med. Søgningen på tværs af pdf-dokumentet tegner et både spændende og sigende billede.

Efter 11.september har ordet sikkerhed skruet sig ind som et ægte plusord, der ikke kan siges og skrives for tit. Så der er skrevet sikkerhed 208 gange på de 244 sider. Mere overraskende er det nok, at solidaritet igen er blevet et så positivt et begreb, at det findes 54 gange rundt omkring i årbogen. 142 gange har man brugt ordet social, miljø popper op 97 gange.

Der er 58 henvisninger til Lissabon-processen, som er overbegrebet for hele arbejdet med vækst og beskæftigelse og social samhørighed – et andet begreb for solidaritet
Ordet beskæftigelse er nævnt  57 gange, borgerne 44, demokrati 42. Tager man ordet pension er det med seks gange, men netop søgningen på ord betyder, at den enkelte læser kan komme hurtigt omkring i den årsberetning, der stort set nævner hele virksomheden og de enkelte politikområder på en overskuelig måde.

Side 91-99 finder man kapitlet ”Solidaritet” om de vigtigste forhold på arbejdsmarkedet, herunder beskæftigelse og sociale forhold.

Rapporten er lejlighedsvis skrevet i et sprog, som egner sig til at skræmme læserne væk, hvis ikke man er meget interesseret.

Den følgende tekst er et eksempel fra det arbejdsmarkeds- og socialpolitiske område.

 

Socialydelser af almen interesse

Den 26. april fremlagde Kommissionen en meddelelse med titlen »Iværksættelse af Fællesskabets Lissabon-program — Socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union« (1). Denne meddelelse, der er en opfølgning af hvidbogen om forsyningspligtydelser (2), udgør et første skridt i retning af hensyntagen til socialydelsernes specifikke karakter på europæisk plan.

Den er bygget op omkring tre temaer: socialydelser – et fundament for det europæiske samfund og den europæiske økonomi, anvendelse af fællesskabsreglerne på området for sociale ydelser og bedre overvågning af og mere støtte til socialydelserne af almen interesse i EU. Regionsudvalget hilste dette initiativ velkomment i en udtalelse af 7. december.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.