Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Baggrund - Kommissionen

16. Feb. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

KOMMISSIONEN, der også kaldes EU-Kommissionen eller Europa-Kommisionen er den formelle initiativtager til al lovgivning på EU-plan.

Det gælder også på områderne social- og arbejdsmarkedspolitik. Kommissionen udarbejder Grønbøger, Hvidbøger, Meddelelser og fremsætter de egentlige forslag til direktiver, som vedtages af EU-Parlamentet og Ministerrådet med deltagelse af alle 27 medlemslande.

EU-kommissionen anden vigtige rolle er at følge medlemslandenes overholdelse af al vedtagen lovgivning og påtale eventuelle krænkelser. Og hvis påtalen ikke virker kan Kommissionen bringe det pågældende lands manglende efterlevelse af reglerne for EF-domstolen.

Den bedste indgang på dansk med de fleste links til arbejdsmarkeds- og socialpolitikken er Kommissionens faktuelle oversigt her

Det er ikke kun social- og arbejdsmarkedslovgivningen, der har betydning for arbejdsmarkedet, beskæftigelsen og arbejdspladserne. Konkurrencepolitikken spiller en meget betydelig rolle. Ulovlig statsstøtte kan forvride konkurrencen og på illoyalt grundlag flytte arbejdspladser fra den ene region til en anden eller fra et land til et andet. Ulovlige karteller kan ved aftaler ikke blot snyde forbrugerne gennem aftalte priser.

I Kommissionen er det den tjekkiske kommissær Vladimír Špidla, der har ansvaret for arbejdsmarkedspolitik. Han har en fortid som formand for tjekkiets socialdemokratiske parti. Formelt hedder hans ansvarsområde ”Beskæftigelse, sociale anliggender, Arbejdsmarkesforhold og ligestilling”. Hans hjemmeside linker til taler og nyere politiske udspil. Mere konkret materiale og vigtige links finder man i det Generaldirektorat, der har ansvaret for social- og arbejdsmarkedsforhold. Generaldirektøren er hollænderen Nikolaus Van der Pas. (I slutningen af 1970erne og starten af 80erne var han talsmand for den første danske EU-kommissær, Finn Gundelach.) Klik. Siden er på engelsk. Men den tematiske side på dansk, der er nævnt ovenfor, er klart den bedste indgangsvej.

Generaldirektoratet for Konkurrence har også en temaside. Den ansvarlige kommissær er hollandske Neelie Kroes, hvis arbejdsmæssige baggrund er store og tunge internationale koncerner.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.