Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

13.01.10 Ny EU-kommissær tager fri bevægelighed og flexicurity op

14. Jan. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den kommende EU-kommissær for arbejdsmarkedet og social spørgsmål, den ungarske socialist László Andor, erkender, at der er problemer med den fri bevægelighed for arbejdskraft mellem EU-landene. I et svar under en høring i Europa-Parlamentet sagde han direkte, at det er nødvendigt at se nærmere på konsekvenserne af den måde, udstationering bliver forstået på, og at det er nødvendigt at inddrage arbejdsmarkedets parter.

- Målet med direktivet er at gøre det lettere for lønmodtagere at bevæge sig frit og give dem sikkerhed. Der er problemer med forståelsen af direktivet, svarede László Andor på et spørgsmål fra Alejandro Cercas.

Cercas er den socialistiske og demokratiske gruppes ordfører i arbejdsmarkedsspørgsmål og havde spurgt Andor, hvad hans opfattelse var af direktivet, efter EU-domstolen er kommet med domme, der stiller spørgsmål ved retten til at konflikte for at få overenskomster.

Den kommende kommissær blev også spurgt om sit syn på begrebet flexicurity, og også her var han parat til at se nærmere på forståelsen. Andor finder, at flexicurity kombinerer et fleksibelt arbejdsmarked med sikkerhed for de ansatte.

- Og vi behøver en mere afbalanceret forståelse mellem de to dele, så det både rummer beskæftigelse og en social beskyttelse, sagde László Andor.


Socialister og demokrater tilfredse

Den ungarske socialist er ikke en erfaren politiker, men en veluddannet forsker og administrator, der imidlertid altid har haft en politisk holdning. I Ungarn er han kendt for at ligge til venstre for midten, og Socialdemokraternes medlem af udvalget for arbejdsmarkeds – og sociale anliggender, Ole Christensen, var da også tilfreds efter udvalgets krydsforhør af Andor.

- Man kan godt høre, at han ikke er vant til den politiske rolle. Men han har gode holdninger, og jeg tror, vi får et godt samarbejde med ham, siger Ole Christensen.

I socialisternes og demokraternes S&D-gruppe var der også tilfredshed med høringen. Formanden for S&D, Hannes Swoboda og Alejandro Cercas finder begge, at den kommende kommissær er en kompetent økonom med en solid forståelse af arbejdsmarkedet. De peger samtidig på, at Andor tilsyneladende har klare visioner, og at han derfor kan bidrage til at styrke den sociale dagsorden i EU.

- Han har en klar forståelse af de dramatiske følger, som den nuværende internationale krise har for de europæiske arbejdere, pensionister og arbejdsløse og især de mest udsatte, siger de to S&D-ledere.

László Andor understregede under høringen da også, at krisen er den værste siden 30’erne, og at det er de svageste grupper, der er mest udsatte.

- Jeg ønsker at undgå, at der bliver tabt flere arbejdspladser, sagde Andor.

Han lagde i den forbindelse vægt på den strategi for vækst og arbejdspladser, der kommer til at erstatte den nuværende Lissabon-proces. Processen udløber nu, og på forårets EU-topmøde ventes den erstattet af en proces for EU frem mod år 2020. Andor mener, at den skal have fokus på vækst og job og ønsker et samarbejde med parlamentet om den.

- Vi må få beskæftigelsesdimensionen ind i alle politikker i EU, sagde Andor, der understregede, at beskæftigelseshensyn netop indgår i mange politiske områder, og at der skal skabes grønne job.


Tvivl om arbejdstid

Arbejdstiden blev også berørt i debatten. Europa-Parlamentet har afvist forslag til en revision af direktivet, og Kommissionen lægger op til, at arbejdsmarkedets parter tager fat på spørgsmålet.

Andor blev spurgt om hans syn på, at ansatte godt vil tage overarbejde. Den liberale brite Elisabeth Lynne spurgte, om det ikke var en ret for ansatte at tage overarbejde.

László Andor svarede diplomatisk, at han ikke kunne garantere, at det var muligt at må enighed om, hvordan man skulle opfatte frivilligt overarbejde.

- Overtid må ikke komme på tværs af sikkerhed og sundhed for arbejderne, sagde Andor og tog dermed samme holdning som EU-domstolen.

Han lovede også se nærmere på arbejdsmiljøet, og Kommissionen spiller i foråret ud med en grønbog om pensioner. Andor mente, det her var vigtigt også at se på, hvordan familiemedlemmer hjælper hinanden, så ældre bliver passet.

2010 er året for bekæmpelse af fattigdom, og den ungarske kommende kommissær mente, at børnefattigdommen er det største problem. Kommissionen vil arbejde sammen med det spanske - og også det kommende belgiske - EU-formandskab for at begrænse det problem. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.