Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

26.11.10 EU-lande taber opgør om lønstigninger i EU-systemet

26. Nov. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De omkring 50.000 ansatte i EU-systemet kan takke EU-Domstolen for klækkelige lønforhøjelser. Dommerne, der selv får glæde af deres afgørelse, gik imod EU-landenes ministre, der i juni sidste år afviste en lønforhøjelse til de ansatte i EU på 3,7 procent og satte den ned til 1,85 procent.

Flere landes ministre var forargede over, at EU-Kommissionen spillede ud med lønforhøjelser på et tidspunkt, hvor landene skærer ned og bliver underlagt stramme betingelser for de offentlige udgifter. Derfor ønskede de måde med lønforhøjelserne i EU, og EU-landene stod kollektivt bag beslutningen om at beskære stigningen.

Med den afgørelse overtrådte EU-landene imidlertid deres magtbeføjelser, mener EU-Domstolen, der annullerede beslutningen.

Lønforhøjelsen til de ansatte i EU får tilbagevirkende kraft. Den gælder for 2009-10 og er baseret på tal fra 2008 efter en indviklet formel over udviklingen i lønninger i otte rigere medlemslande og leveomkostninger i Bruxelles.

Det var EU-Kommissionen, der i januar klagede til domstolen over medlemslandenes indblanding i deres lønforhold. Kommissionen fandt, at de havde et lønefterslæb, da beregningerne over løn- og levevilkår netop gik tilbage fra 2008. EU-landenes regeringer fastholdt, at tidspunktet for lønstigninger var uheldig valgt, da offentligt ansatte i flere lande fik deres løn skåret direkte ned, og en række offentligt ansatte direkte var fyret.

I Storbritannien, der står i spidsen for begrænsninger af EU’s budget, har finansminister George Osborne netop bekendtgjort, at 500.000 offentlige ansatte bliver fyret. Den britiske regering blev da også straks efter domstolens afgørelse mødt med krav om, at den går imod domstolen. Samtidig lægger afgørelsen et yderligere pres på regeringen for at fastholde et krav om, at der ikke går mere magt fra London til Bruxelles.

En af lederen af tænketanken Open Europe, Stephen Booth, sagde til Daily Express, at afgørelsen viser, hvor langt EU’s ansatte er fra virkeligheden.

- EU-ansatte synes at tænke, at det er et godt tidspunkt at sagsøge regeringerne for at få endnu mere, sagde Stehen Booth.

De ansatte i EU fastholder, at stigningen i lønnen er lige efter de vedtagne regler. Lønnen i EU-systemet varierer fra grundlønninger på omkring 2.600 euro om måneden (20.800 kr.) til omkring 20.000 euro (144.000 kr.). Dertil kommer en række tillæg. Samtidig er skatten lav for de ansatte i systemet.

Britiske politikere har allerede udtalt, at afgørelsen om lønstigningen må få følger for de strandede forhandlinger om EU’s budget for 2011. Her ønsker Europa-Parlamentet og Kommissionen større stigninger end medlemslandene vil give. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.