Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.11.08 Få sociale forslag fra EU i 2009

11. Nov. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen stiller kun få forslag for arbejdsmarkedet og det sociale område i sit program for 2009. Programmet bærer præg af, at Europa-Parlamentet stopper arbejdet i april, og medlemmerne går i valgkamp til et nyt parlament, og at landene vælger medlemmer til en ny EU-kommission.

For arbejdsmarkedet betyder valgåret, at der ikke kommer meget nyt. Til foråret holder EU-landenes stats- og regeringsledere deres traditionelle topmøde, hvor Lissabon-processen for vækst, beskæftigelse og social samhørighed er til debat. Processen, der løber fra 2000 til 2010, skal imidlertid ikke til den store behandling. I foråret lagde topmødet op til, at gør mere for at leve op til de mål, der er sat for processen, og Kommissionen følger til foråret op på det arbejde, der er gjort.

Kommissionen går dog videre og ventes at komme med enkelte forslag til, hvordan processen kommer videre efter 2010.

Arbejdsmarkedets parter i Europa forhandler aftaler, der kan blive til regler for hele EU. Kommissionen har i ti år støttet, at også den såkaldte sociale dialog bliver udviklet i sektorerne. Der er for tiden oprettet omkring 35 sådanne dialoger, men der er bred enighed om, at dialogen er svær, og at der er kommet meget få aftaler ud af dem.

Kommissionen benytter tiåret for dialogens start til at sætte mere fokus på den og kommer med en meddelelse, der går mere i dybden med udviklingen.

Den økonomiske krise og problemerne på det finansielle marked får en stor omtale i programmet. Kommissionen går videre med den politik, der var enighed om på topmødet fredag og havde allerede i forslagene for 2009 arbejdet med forslag til blandt anden en bedre overvågning af markedet. Forslagene vil blive udvidet efter de stats- og regeringsledernes og finansministrenes seneste møder.

Kommissionen har stillet forslag for patienternes fri adgang til behandling i andre lande. I programmet for 2009 kommer Kommissionen med forslag, der sætter fokus på den ulighed, der er i EU på sundhedsområdet.

Kommissionen går også videre med klima- og energipolitikken, den fri bevægelighed, behandlingen af asylansøgere, nabopolitikken og har flere forslag, der satser på den ny teknologi.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.