Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

29.01.09 EU-kommissionen vil fjerne 1300 EU-regler og spare 30 mia. euro

29. Jan. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Bedre regler, færre love og strammere administration har i ti år været en del af EU-kommissionens politik. I går spillede den ud med nye forslag, der forenkler momsarbejdet. Forslaget lægger blandt andet op til, at de hindringer, der er for elektronisk fakturering, bliver fjernet. Kommissionen anslår, at der kan være op mod 18 milliarder euro at spare på den konto.

Men der er allerede forslag til regelforenkling på vej gennem EU-systemet, viser den strategiske gennemgang af programmet for bedre lovgivning, som EU-kommissionen samtidig lagde frem. De samlede forslag, der indtil nu er fremsat, vil fjerne 1300 retsakter i EU og reducere de administrative byrder med 30 milliarder euro (ca. 225 milliarder kroner).

EU-kommissionen formand, José Manuel Barroso, sagde i forbindelse med offentliggørelsen af de nye tal, at en reduktion af de administrative byrder nu er en del af EU’s plan for økonomisk genopretning.

- Tiderne skifter. Lovgivning må være dynamisk, ikke statisk. Den må tilpasse sig nye situationer og nye behov, sagde José Manuel Barroso.

Regelforenkling på dagsordenen, da EU-landenes stats- og regeringsledere i marts 2000 i Lissabon lagde linjen for en ny strategi for vækst, beskæftigelse og social samhørighed. En bedre konkurrenceevne blev en del af strategien, og topmødet lagde op til, at Kommissionen tog fat på at forenkle EU-regler og skrotte overflødige regler. Mængden af regler fyldte omkring 80.000 sider, og det blev målet at komme af med en stor del, da Kommissionen i 2002 offentliggjorde sin første handlingsplan for regelforenkling.

Fem år senere satte Kommissionen tal på. Det hed, at de administrative byrder skulle reduceres med 25 procent inden 2012. Siden har Kommissionen opstillet lister over områder, hvor der især skal sætte ind med forslag til forenklede regler.

Lettere vilkår for virksomhederne og især de små og mellemstore virksomheder er en væsentlig del af strategien, og for to år siden kom Kommissionen med en liste over 13 områder, der var med i en særlig ”fast track”. Året efter kom en ny liste med 11 nye forslag for områder. De talte blandt andet selskabsret, der var direkte rettet mod færre byrder for erhvervslivet. Kommissionen bebuder, at den kommer med 33 nye initiativer i år.

Kommissionens næstformand, Günter Verheugen, sagde i går, at EU er godt på vej med regelforenkling og kaldte arbejdet for en succes.

- Vi har allerede skabt imponerende resultater, og vi er opsatte på at være nået endnu længere ved årets udgang, sagde Günter Verheugen.

Den europæiske fagbevægelse har generelt støttet, at unødvendig lovgivning bliver afskaffet, men advaret imod blot at slette regler, der også kan have en beskyttende effekt.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.