Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

31.01.08 EU-kommissionen siger, at der tjenes store penge på regelsanering

31. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen fremlagde i dag sin anden rapport om regelsanering, og siger samtidig at der allerede er tjent store penge på at fjerne bureaukratiske regler, der ikke længere er brug for.

Derfor vil dette arbejde fortsætte med målrettede aktioner i 2008 for at fjerne en række af de krav man stiller til virksomhederne på transportområdet, landbrugsområdet og søfartsområdet.

Samtidig siger Kommissionen, at det uafhængige rådgivningsorgan, som siden 2006, har gennemlyst alle lovforslag for at fjerne overflødigheder, har været med til at højne lovgivningskvaliteten ved at stille skarpt på forslagenes økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser.

Industrikommissær Günter Verheugen taler om, at en helt ny lovgivningskultur har sat sig fast. Og kommissionsformand Barroso siger, at der lovgivning skal begrænses til kun at gælde lige præcis, det mål man vil nå.

Konkret tales der om, at der de seneste tre år er pillet 5.000 sider ud af Den Europæiske Unions Tidende ved fjernelse af 300 retsakter.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.