Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Links EU-lovgivning

25. Jan. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

 

Folketingets EU-Oplysning . Det letteste sted at få overblik over EU-lovgivning er på den store hjemmeside for Folketingets EU-oplysning.
Ved hjælp af EU-oplysningens statusblade kan man følge forslagenes gang i EU og i det danske politiske system - også efter at sagerne er afsluttet.
Spørgeformular hos Folketingets EU-Oplysning. Telefonen er desuden åben på 3337 3337 hver dag.
EU Fakta er en serie bestående af korte faktablade (to sider) om lovgivning, politiske områder og EU-begreber.
Sådan lovgiver EU - efter udvidelsen med 10 nye lande. 193 siders bog (pdf) i serien "Småtryk".
Folketingets EU-oplysning bringer også en kalender med dagsorden for møderne i Folketingets Europaudvalg. Se også om Europaudvalgets arbejde på Folketingets hjemmeside.


 

Lovsamlinger:

EUR-LEX er EU-institutionernes store base om lov og ret. Her findes gratis adgang til EU-retten og EU-Tidende - på dansk. Man kan finde traktaterne, lovgivningen, retspraksis og forberedende retsakter. Selve EU-Tidende kan også ses på større biblioteker.

På EUR-LEX findes Traktat om Den Europæiske Union, som er en sammenskrivning af traktaterne (pdf), så man kan se gældende ret.

EUR-LEX styrer også N-Lex - fælles adgang til nationale juridiske databaser i EU-landene. Indtil videre kan man her nå 22 EU-landes lovgivningsdatabaser. F. eks. er det for Danmark Retsinformation. Søgning i N-Lex er meget afhængigt af de nationale datas kvalitet og sprog.

Retsinformation er Danmarks nationale juridiske database, hvor man får adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. og til Folketingets dokumenter.

EF-domstolen - De europæiske fællesskabers domstol - her kan man finde EF-domstolens domme fra 1997 og fremefter. Ældre domme findes med besvær på EUR-LEX.

 

Europa-Kommisionen

Europe Direct er en service fra EU-Kommissionen, hvor man kan ringe gratis og få svar på dansk. Der er åbent hver dag på frikaldsnummeret 00800 67891011.

Euro-Jus er Europa-Kommissionens retshjælp med gratis juridisk rådgivning om den enkeltes rettigheder i EU.

Dit Europa - er en to-delt portal, hvor henholdsvis almindelige borgere og virksomheder kan finde ud af deres rettigheder og muligheder i EU's indre marked.

Resumeer af EU-lovgvningen (tidligere SCADPlus) gennemgår lovgivningen inden for alle emneområder i et dagligdags - men oversat - dansk.

PreLex er Europa-Kommissionens sagssystem, hvor alle forslag kan følges fra Kommissionens fremlæggelse til de eventuelt vedtages. Der er omfattende søgemuligheder, og det hele er på dansk. Se et typisk eksempel (kemikaliedirektivet). Europa-Parlamentet har et tilsvarende sagssystem, som kaldes OEIL eller det lovgivningsmæssige observatorium - se samme sag (kemikaliedirektivet). Bemærk at det kun findes på engelsk og fransk men har et godt resume af sagen.

 

Borger.dk

Borger.dk et åbnet i 2007. Det styres af KL og Videnskabsministeriet og skal fungere som borgernes digitale hovedindgang til den offentlige sektor. Portalen har en del tekster om EU-borgernes rettigheder:

EU-borgeres ret og pligt

EU-Parlamentsvalg

Klagemuligheder i EU

 

 

/ Bo Sørensen, LO, senest rev. juni 2009.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.