Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

09.04.08 Antallet af danske medlemmer af Europa-Parlamentet ned på 13

09. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
I april 2008 vedtog Folketinget en ændring til loven om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Fremover har Danmark 13 Europa-Parlamentsmedlemmer mod indtil nu 14. Loven har virkning fra valget i 2009 til Europa-Parlamentet. Baggrunden for ændringen er optagelsen af Bulgarien og Rumænien i EU.

I forbindelse med Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets indtræden i EU blev Danmarks antal af medlemmer af Europa-Parlamentet sat ned fra 16 til 14 med virkning fra begyndelsen af valgperioden 2004-2009.

På topmødet oktober 2007 vedtog Det Europæiske Råd, at antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet fra 2009 skal være 750 plus formanden. Intet medlemsland må have flere end 96 medlemmer eller færre end seks medlemmer.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.