Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

25.06.09 Spegede spil splitter i valget om nye ledere i EU-institutioner

25. Jun. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

De første møder i de nye grupper i Europa-Parlamentet har ikke skabt større klarhed over, hvem der bliver formand for EU-kommissionen og Europa-Parlamentet. Flere grupper har valgt nye ledelser, men den liberale ALDE-gruppe får formentlig først en ny formand i næste uge, den 30. juni.

Netop den liberale gruppe indtager en afgørende rolle, når brikkerne i spillet om nye ledelser for EU-kommissionen og Europa-Parlamentet bliver placeret. For medlemmerne placerer brikkerne forskelligt. EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, der ønsker genvalg, går en del af de liberale udenom. Nogle, fordi de samtidig er aktive i spillet om ny formand for Europa-Parlamentet.

Gruppens afgående formand, Graham Watson, er således kandidat til posten som ny formand for Parlamentet. De liberale brokker sig over de hidtidige aftaler mellem de to største grupper i parlamentet, EPP-gruppen og socialisterne. De har længe delt de fem-årige valgperioder, så den ene gruppe sad på formandsposten i de første to et halvt år og den anden gruppe havde en leder i den sidste del. De liberale ønsker, at der kommer nyt blod til, og at det er en liberal, der tilfører det. I det spil indgår nu også kampen om pladsen som EU-kommissionens leder.

Socialisterne i den ny progressive gruppe af socialister og demokrater er imod José Manuel Barrosos genvalg, men har ikke peget på nogen anden kandidat. Gruppen ønsker, at en ny formand for EU-kommissionen først bliver udpeget til efteråret. EPP-gruppen er derimod enige med stats- og regeringslederne i de 27 EU-lande om, at Barroso er manden, og at Europa-Parlamentet godkender ham den 15. juli under det ny parlaments første samling i Strasbourg.

Dermed har de liberal som parlamentets tredjestørste gruppe en nøgleposition, og det er den nuværende formand, Graham Watson, klar over. Den kan bruges til at øge hans muligheder for at blive formand for parlamentet. I går udtalte han da også, at det ikke var helt umuligt at stemme i parlamentet om en formand for Kommissionen i juli, hvis der kunne opnås enighed med EPP-gruppen om andre sager.

Han erkendte, at gruppen er splittet i synet på Barroso, selv om liberale premierministre i EU gik ind for ham. Men den splittelse kunne måske bringes ud af verden. Uenigheden har hidtil gået på, om Barroso var social nok. Især de franske liberale har slået på, at Barroso var for ”liberal”.

Watson mener, at det kan løses, hvis Barroso svarer fornuftigt på en række spørgsmål, som gruppen af liberale ønsker stillet til hans linje. For gruppen er også enige om andre ting.

- Ikke desto mindre så er der enighed om, at vi skal engagere os i diskussioner med andre grupper for at sikre det bedst mulige udfald for den Europæiske Union, sagde Graham Watson.


Belgiens Guy Verhofstads i to spil

Udmeldingen tages som et klart udtryk for, at Watson ønsker en aftale med EPP-gruppen om, at det nu er EPP og de liberale, der deler en valgperiode. Går EPP med til det, så accepterer de liberale, at Barroso fortsætter.

I spillet om formand for EU-kommissionen er der imidlertid endnu en joker. Mens socialisterne ikke direkte har peget på en kandidat, og der er splittese i den ny gruppe af socialister og demokrater, så er der andre, der peger på den tidligere belgiske premierminister Guy Verhofstadt, som er nyvalgt til Europa-Parlamentet. Han er kandidat til at blive leder af den liberale gruppe formentlig med briten Diana Wallis som modkandidat. Hun er i dag næstformand i parlamentet og var den første liberale og første britiske kvinde i 20 år til den post, da hun blev valgt i 2007.

Guy Verhofstadt har hidtil afvist at være kandidat til posten som formand for EU-kommissionen præcist, som fhv. statsminister Anders Fogh Rasmussen også helt til målstregen afviste at være kandidat til posten som Natos generalsekretær.

Når han alligevel kommer mere og mere ind i billedet, skyldes det, at han kan være et godt alternativ også for stats- og regeringslederne, hvis parlamentet ikke kan blive enige om Barroso. Og han kan være et godt bud for en række af medlemmerne af den ny progressive alliance af socialister og demokrater.

Den socialistiske gruppe tog navneforandring, da 21 italienere fra det demokratiske parti sluttede sig til socialisterne i tirsdags. Det italienske parti havde også tidligere medlemmer i parlamentet. Halvdelen af dem sad i den liberale gruppe. De har dermed siddet i den liberale gruppe, da der blev sat ord på modstanden mod Barroso, og at det hed, at han var for ”liberal” og ikke social nok.


Venstrefløjen også imod Barroso

De grønne afviser fortsat José Manuel Barroso som formand for EU-kommissionen. Også de grønne finder, at han har været for lidt social og kom for sent med Kommissionens udspil til en økonomisk redningsplan.

De grønnes ene leder Daniel Cohn-Bendit har på en række punkter samme super-europæiske synspunkter som Guy Verhofstadt, mens andre finder, at der er tale om flommeeuropæiske holdninger i føderal retning.

Den venstreorienterede gruppe GUE/NGL valgte ny ledelse i går. Den ny formand, tyskeren Lothar Bisky fra venstrepartiet Die Linke, slog straks fast, at gruppen er imod Barroso. Blandt de 35 medlemmer er der supereuropæere, der ventes at foretrække Verhofstadt frem for Barroso.

Blandt de venstreorienterede tæller det, at Verhofstadt var imod krigen i Irak, mens Barroso som premierminister samlede både USA’s præsident George W. Bush, Storbritanniens premierminister Tony Blair og den spanske José Maria Aznar til et møde blot få dage før, at krigen blev indledt.

En ubekendt faktor i spillet er endnu det store antal medlemmer af parlamentet, der ikke har plads i nogen gruppe. De kan sidde med afgørelsen, før formændene for grupperne mødes den 9. juli og tager stilling til, om parlamentet stemmer om en ny formand for EU-kommissionen den 15. juli.

Dagen før skal parlamentarikerne stemme om ny formand for parlamentet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.