Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

21.07.09 Markante personer i spidsen for Europa-Parlamentets udvalg

21. Jul. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det nyvalgte Europaparlament har både tidligere premierministre og EU-kommissærer som medlemmer. Også en række markante politikere fik plads i det ny parlament, og flere er kendt som kontroversielle politikere, der kæmper for deres synspunkter. Det lægger op til politiske kampe i en række af de udvalg, som faldt på plads i går, og som i de kommende fem år lægger linjen for parlamentets politik på de forskellige politiske områder.


Stærk formand for budgetudvalget

Parlamentets budgetudvalg er et af de udvalg, der kan blive opmærksomhed om. Det skyldes ikke kun, at parlamentet bliver medbestemmende over hele EU’s budget, når Lissabon-traktaten træder i kraft. Måske afgørende er det, at det er franskmanden Alain Lamassoure, der er blevet formand for udvalget. Han er ikke kun en markant politiker, men også en ekspert i budgetpolitikken med klare ønsker om at placere parlamentet centralt i hele EU’s politik, og her er netop pengene væsentlige.

Den 65-årige politolog, der som en række franske politikere og topembedsmænd også har taget den administrative eliteuddannelse på ENA, er tidligere Europa-minister og tæt på den tidligere franske præsident Valery Giscard d’Estaing. Det var Giscard d’Estaing, der var formand for det konvent, der stod bag den forfatning eller forfatningstraktat, der endte som den mere modererede Lissabon-traktat – stærkt imod Giscard d’Estaings ønsker.

Det ventes, at Lamassoure vil kæmpe for at placere parlamentet stærkt i en ændring i hele EU’s budgetpolitik fra syvårige finansielle rammer til femårige, som Lissabon-traktaten lægger op til, og i perioder, der følger parlamentets og EU-kommissionens femårige perioder.

Den tidligere belgiske premierminister Jean-Luc Dehaene er en af de fire viceformænd for budgetudvalget. Dehaene var også viceformand i konventet bag forfatningstraktaten. Venstres Anne E. Jensen er medlem af budgetudvalget.


Ex-kommissær formand for udvalget for regionalpolitik

Også udvalget for regional udvikling får en markant formand. Polakken Danuta Hübner var indtil valget Polens EU-kommissær og havde netop ansvar for regionalpolitikken. Nu kommer den 61-årige tidligere professor i økonomi til at sidde på den anden side af bordet i forhandlinger med Kommissionen.

For Danuta Hübner er det nyt at være politiker. Indtil hun blev kommissær har hun koncentreret sig om en akademisk karriere med grader fra en række universiteter og forskning inden for en række emner som ud over økonomi også international politik og jura. Selv om hun ikke er en erfaren politiker, har hun måske tænkt strategisk, da hun fik placeret to grækere og en bulgarer som næstformænd for udvalget med en tysker som den fjerde person, der måske får til opgave at sørge for, at pengene ikke løber løbsk.


Konservativ brite formand for indre marked og forbrugerbeskyttelse

Den ny konservative gruppe, Europæiske Konservative og Reformister, har fået flere centrale poster. Stærkest står gruppen måske i udvalget for det indre marked og forbrugerbeskyttelse, hvor den britiske konservative Malcolm Harbour er blevet formand. Harbour er genvalgt og kendt for yderst liberale synspunkter i det afgåede parlament, hvor han var på hjemmebane, hvis han kunne komme i ordkløveri med politiske modstandere.

De britiske konservative forlod gruppen af kristelige og konservative i EPP-gruppen. Malcolm Harbour er ellers kendt for at være en god kristen, der stod bag, at der blev morgenbøn i parlamentet. Det var således ikke de kristne synspunkter, men de stærkt europæiske holdninger i EPP-gruppen, der fik de britiske konservative til at sige farvel.


Socialister centralt placeret i sociale udvalg

I den ny progressive alliance af socialister og demokrater er der tilfredshed med fordelingen af posterne i udvalgene. Formanden for gruppen, tyskeren Martin Schultz, finder, at gruppen er godt placeret i de centrale udvalg, der spiller størst rolle for dem. Gruppen har formandsposten i miljøudvalget, transportudvalget, landbrugsudvalget, udvalget, der handler rets- og indre anliggender, udvalget for international handel og også udvalget for beskæftigelse og sociale anliggender.

Netop beskæftigelses- og socialudvalget har gruppen prioriteret højt og fået placeret den anerkendte franske kvinde Pervenche Beres som formand. Hun er en kending i den europæiske fagbevægelse og tilhører venstrefløjen i det franske socialistparti.

Udvalget har en ledelse, hvis medlemmer alle var markante personer i det tidligere udvalg og tegnede en linje i blandt andet parlamentets opgør med ministrene i slagsmålet om arbejdstiden i EU.

Socialdemokraternes Ole Christensen, der er medlem af udvalget og ventes at blive alliancen mellem socialister og demokraters koordinator i anden halvdel af parlamentet periode, betegner også udvalget som kompetent.

- Der er erfarne med, og det bliver især spændende at skulle koordinere vor gruppe i anden halvdel af perioden, siger Ole Christensen.

Den formelle udpegning af koordinatorer finder først sted til september, men det er allerede så godt som givet, at Ole Christensen koordinerer i den sidste del og spanieren Cercas i første del. De to socialister har allerede indledt et samarbejde, som kommer til at gælde alle fem år. pmh

Listen over udvalgsformænd og viceformænd ser således ud:

Udenrigsudvalget:

Formand: Gabriele Albertini (EPP, Italien)
Vice-formænd:
Fiorello Provera (EFD, Italien)
Ioan Mircea Paşcu (S&D, Rumænien)
Dominique Baudis (EPP, Frankrig)
Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL, Frankrig)

Udvalget for udviklingspolitik

Formand: Eva Joly (Grønne / EFA, Frankrig)
Vice-formænd:
Michèle Striffler (EPP, Frankrig)
Nirj Deva (ECR, Storbritannien )
Iva Zanicchi (EPP, Italien)
Corina Cretu (S&D, Rumænien)

International handel

Formand: Vital Moreira (S&D, Portugal)
Vice-formænd:
Cristiana Muscardini (EPP, Italien)
Robert Sturdy (ECR, Storbritannien )
Pawel Ksawery Zalewski (EPP, Polen)
Yannick Jadot (Greens/EFA, Frankrig)

Budgetudvalget

Formand: Alain Lamassoure (EPP, Frankrig)
Vice-formænd:
Jutta Haug (S&D, Tyskland)
Alexander Alvaro (ALDE, Tyskland)
Jean-Luc Dehaene (EPP, Belgien)
Ivaylo Kalfin (S&D, Bulgarien)

Budgetkontrol

Formand: Luigi de Magistris (ALDE, Italien)
Vice-formænd:
Bart Staes (Greens/EFA, Belgien)
Jean-Pierre Audy (EPP, Frankrig)
Boguslaw Liberadzki (S&D, Polen)
Tamás Deutsch (EPP, Ungarn)

Økonomiske og monetære anliggender

Formand: Sharon Bowles (ALDE, Storbritannien)
Vice-formænd:
José Manuel Garcia-Margallo y Marfil (EPP, Spanien)
Arlene McCarthy (S&D, Storbritannien)
Theodor Dumitru Stolojan (EPP, Rumænien)
Edward Scicluna (S&D, Malta)

Beskæftigelse og sociale anliggender

Formand: Pervenche Beres (S&D, Frankrig)
Vice-formænd:
Elisabeth Lynne (ALDE, Storbritannien)
Ilda Figuereido (GUE/NGL, Portugal)
Elisabeth Schroedter (Grønne/EFA, Tyskland)
Thomas Mann (EPP, Tyskland)

Miljø og sundhed

Formand: Jo Leinen (S&D, Tyskland)
Vice-formænd :
Corinne Lepage (ALDE, Frankrig)
Carl Schlyter (Grønne/EFA, Sverige)
Boguslaw Sonik (EPP, Polen)
Dan Jørgensen (S&D, Danmark)

Industri, forskning og energi

Formand: Herbert Reul (EPP, Tyskland)
Vice-formænd:
Patrizia Toia (S&D, Italien)
Jens Rohde (ALDE, Danmark)
Anni Podimata (S&D, Grækenland)
Evzen Tosenovsky (ECR, Tjekkiet)

Indre marked og forbrugerbeskyttelse

Formand: Malcolm Harbour, ECR, (Storbritannien)
Vice-formænd:
Eija-Ritta Korhola (EPP, Finland)
Bernadette Vergnaud (S&D, Frankrig)
Lara Comi (EPP, Italien)
Louis Grech (S&D, Malta)

Transport og turisme

Formand: Brian Simpson (S&D,Storbritannien)
Viceformænd:
Dominique Riquet (EPP, Frankrig)
Peter van Dalen (ECR, Holland)
Silvia Adriana Ţicău (S&D, Rumænien)
Dieter-Lebrecht Koch (EPP, Tyskland)

Regional Udvikling

Formand: Danuta Hübner (EPP, Polen)
Viceformænd:
Giorgos Stavrakakis (S&D, Grækenland)
Markus Pieper (EPP, Tyskland)
Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE, Bulgarien)
Michail Tremopoulos (Greens/EFA, Grækenland)

Landbrug

Formand: Paulo De Castro (S&D, Italien)
Vice-formænd:
Rareş-Lucian Niculescu (EPP, Rumænien)
José Bové (Greens/EFA, Frankrig)
Janusz Wojciechowski (ECR, Polen)
Marit Paulsen (ALDE, Sverige)

Fiskeri

Formand: Carmen Fraga Estévez (EPP, Spanien)
Vice-formænd:
Struan Stevenson (ECR, Storbritannien)
Alain Cadec (EPP, Frankrig)
Guido Milana (S&D, Italien)
Carl Christopher Haglund (ALDE, Finland)

Kultur og uddannelse

Formand: Doris Pack (EPP, Tyskland)
Vice-formænd:
Helga Truepel (Greens/EFA, Tyskland)
Timo Soini (EFD, Finland)
Lothar Bisky (GUE/NGL, Tyskland)
Morten Løkkegaard (ALDE, Danmark)

Retlige anliggender

Formand: Klaus-Heiner Lehne (EPP, Tyskland)
Viceformænd:
Luigi Berlinguer (S&D, Italien)
Raffaele Baldassarre (EPP, Italien)
Evelyn Regner (S&D, Østrig)
Sebastian Valentin Bodu (EPP, Rumænien)

Retlige og indre anliggender

Formand Fernando Lopez Aguilar (S&D, Spanien)
Viceformænd:
Kinga Gál (EPP, Ungarn)
Sophia in't Veld (ALDE, Holland)
Salvatore Iacolino (EPP, Italien)
Kinga Göncz (S&D, Ungarn)

Traktatmæssige anliggender:

Formand: Carlo Casini (EPP, Italien)
Viceformænd:
Zita Gurmai (S&D, Ungarn)
Rafal Kazimierz Trzaskowski (EPP, Polen)
Morten Messerschmidt (EFD, Danmark)
Syed Kamall (ECR, Storbritannien)

Kvinde- og ligestillingsudvalget

Formand: Eva-Britt Svensson (GUE/NGL, Sverige)
Viceformænd:
Lívia Járóka (EPP, Ungarn)
Edite Estrela (S&D, Portugal)
Elisabeth Morin-Chartier (EPP, Frankrig)
Barbara Matera (EPP, Italien)

Udvalget for andragender

Formand: Erminia Mazzoni (EPP, Italien)
Viceformænd:
Chrysoula Paliadeli (S&D, Grækenland)
Willy Meyer (GUE/NGL, Spanien)
Carlos José Iturgáiz Angulo (EPP, Spanien)
Ágnes Hankiss (EPP, Ungarn)

Underudvalg:

Sikkerhed og forsvar

Formand: Arnaud Danjean (EPP, Frankrig)
Viceformænd:
Kyriakos Mavronikolas (S&D, Cypern)
Norica Nicolai (EPP, Rumænien)
Justas Vincas Paleckis (S&D, Litauen)
Krzysztof Lisek (EPP, Polen)

Menneskerettigheder

Formand: Heidi Hautala (Greens / EFA, Finland)
Viceformænd:
Andrzej Grzyb (EPP, Polen)
Laima Liucija Andrikienė (EPP, Litauen)
Metin Kazak (EPP, Bulgarien)

(den sidste viceformand bliver valgt den 31. august)

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.