Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

13.12.10 Kræver større solidaritet i klimaaftale

13. Dec. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den internationale fagbevægelse, ITUC, hilser fremskridt i klimaaftalen i Cancun med tilfredshed og her især afsnit, der lægger vægt på de anstændige og gode job, der må skabes under processen med at fremme en bæredygtig udvikling. Men ambitionerne må være større, når det gælder solidariteten med de fattige lande, der har problemer med at finansiere klimapolitikken.

- Finansieringen af klimapolitikken må løse behovene i den fattigste del af verden, siger ITUC’s generalsekretær, Sharan Burrow. – Millioner af arbejdere og deres familier kan se frem til ødelæggelser af deres jord og livsmuligheder under de ekstreme vejrforhold, og 220 millioner arbejdsløse er desperate efter at få faste, gode og grønne nye job.

ITUC ønsker de politiske ledere hurtigt tilbage til forhandlingsbordet for at få bindende aftaler, der sikrer mere ambitiøse mål for reduktionen af drivhusgasser og løfter om støtte over for de fattige lande. Det er efter den internationale fagbevægelses opfattelse afgørende, at der hurtigt kommer klarere signaler, der kan føre til en reel aftale på COP17 i Sydafrika om et år.

- COP17 må blive konferencen, hvor der kommer en bindende aftale, som sætter klimaaktioner og grønne job på skinner mod en sikker og bæredygtig fremtid for hele verden siger Sharan Burrow.

Den danske klimakommissær Connie Hedegaard er tilfreds med aftalen, der tager et yderligere skridt efter klimakonferencen i København for et år siden. EU-kommissionen vil til foråret spille ud med en strategi for overgangen til en økonomi med lavt kulstofforbrug i 2050. Strategien skal stimulere væksten, innovationen og jobskabelsen og også styrke EU’s energisikkerhed.

EU spillede efter Connie Hedegaards opfattelse en hovedrolle på mødet i Cancun, hvor det helt til de sidste forhandlinger ikke så ud til, at der kom nævneværdige resultater. Nu kommer man videre.

- Vi vil styrke den internationale klimaregime med nye institutioner og nye fonde. Europa er lykkedes med at tale med en stemme, udtaler Connie Hedegaard.

Kommissionen lægger vægt på, at det er første gang, at et FN-dokument siger, at den globale opvarmning må holdes under en stigning på to grader.

Det bekræftes, at de rige lande må støtte ulandene med 30 milliarder dollar allerede i perioden 2010-12, så de kan få bugt med de problemer, som de ændrede klimaforhold giver i form af især tørke og oversvømmelser. Der skal samtidig etableres en særlig grøn klimafond, der kan stå for de 100 milliarder dollar, der skal bruges om året fra 2020. Fonden får et ligeligt antal bestyrelsesmedlemmer fra de rige lande og ulandene.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.