Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

07.12.09 Klima: Rimelighed, retfærdighed og solidaritet

07. Dec. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den internationale fagbevægelse har hundredvis af medlemmer i København til topmødet om klimaet. Et fælles slogan lyder: Rimelighed, retfærdighed solidaritet. Generalsekretæren for den internationale fagbevægelse, IFS, Guy Ryder, siger i forbindelse med åbningen af konferencen, at det haster med at få en aftale og bragt CO2-udledningerne ned. For fagbevægelsen er de nødvendige ændringer imidlertid også et spørgsmål om, hvordan tilpasningerne sker, når millioner af job bliver ændret.

- Solidaritet er helt afgjort et nøglepunkt på vejen til succes for dette kritisk-vigtige topmøde, siger Guy Ryder.

Solidariteten gælder ikke kun i omlægninger af job. Den gælder også i forholdet til de fattige lande, der må have hjælp til at omlægge deres samfund til at blive mere miljøvenlige. IFS finder, at de udviklede lande må gå foran og støtte de fattigere og bidrage med investeringer i nye teknologier.

I et sekspunkts program hedder det, at der må skabes bæredygtige, grønne job og satses på både fornyende politikker for innovation også i sociale forhold.

De sociale aspekter af ændringer er afgørende. Der skal satses på beskæftigelse, uddannelse, ligestilling.

Regeringerne må derfor inddrage arbejdsmarkedets parter og græsrodsbevægelser, så ændringer og udviklinger sker med respekt for lønmodtagernes rettigheder og de almindelige menneskerettigheder.

Uddannelse, videreuddannelse, livslang læring er nøgleord for den internationale fagbevægelse i den kommende tid. Den aktive arbejdsmarkedspolitik må styrkes og den offentlige service må udbygges, så folk har en rimelig sikkerhed under ændringerne.

Nogle områder i de enkelte lande bliver hårdere berørt af ændringerne. Derfor er det nødvendigt at bryde med de almindelige markedsprincipper, så de hårdest udsatte regioner ikke bryder sammen.

I den europæiske fagbevægelse siger den nyudnævnte vicegeneralsekretær, Joël Decaillon, at muligheden for at få en god aftale i København ikke må gå tabt. Men det er samtidig vigtigt, at de kommende ændringer foregår på en måde, så der samtidig sker sociale fremskridt.

- De europæiske faglige organisationer pointerer, at klimaændringerne kan og må have den ambition, at de driver en bæredygtig vækst frem med sociale fremskridt i en kamp mod fattigdom og sociale uligheder, siger Joël Decaillon. Pmh

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.