Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

15.10.10 Ingen afklaring i EU om CO2-mål – EFS ønsker social løsning

15. Oct. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes miljø- og klimaministre nåede som ventet ikke til enighed om at stramme EU’s mål for CO2-udslip, da ministrene mødtes i Luxembourg. I konklusionerne fra mødet hedder det kun, at ministrene hilser debatten om at gå videre end en reduktion på 20 procent velkommen.

Ministrene bekræfter i oplægget til de kommende globale forhandlinger om en klimaaftale i Cancun i Mexico kun de hidtidige betingelser for at stramme op og reducere med 30 procent. En opstramning er afhængig af en global aftale, så andre udviklede lande går med.

Flere EU-lande med Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Holland og nu også Danmark i spidsen er parate til at lade EU gå i foran, men især lande i Polen og en række lande i Øst- og Centraleuropa, men også Italien er imod, at EU alene strammer krav. Polen og flere andre har problemer nok med at nå de hidtidige mål.

Ministrene lægger op til, at diskussionerne fortsætter, og at Kommissionen under Det Europæiske Råds strategiske vejviser fortsætter undersøgelser, hvad konsekvenserne er. Det forudses, at det først bliver på forårets topmøde, at der kommer nyt frem.

Sidste år var udslippene fra EU-landene allerede 17,3 procent lavere end i 1990, der er grundlaget for beregningerne. Men der er store forskelle på udviklingen i de forskellige lande, og krisen med nedgang i produktionen spillede også ind.

Ministrene bekræfter også hidtidige løfter. Det gælder støtten på 30 milliarder dollar fra de udviklede lande til de udviklingslande, der har størst problemer med klimamålene. EU vil bidrage med 2,4 milliarder årligt fra 2012 til 2020.

Det langsigtede mål er, at de udviklede lande som gruppe er oppe på en reduktion med 95 procent i 2050 i forhold til 1990.EFS: Bæredygtig udvikling med grønne job

Den europæiske fagbevægelse, EFS, vedtog på sit hovedbestyrelsesmøde samtidig, at EU hurtigt må tage stilling til en stramning af klimapolitikken. EFS ser samtidig politikken som en del af den generelle politik for en bæredygtig udvikling, der også hænger sammen med skabelsen af gode job og kampen mod fattigdommen og den sociale ulighed.

EFS ser derfor en modsætning i den økonomiske krisepolitik, der er udviklet med betydelige nedskæringer af offentlige budgetter, og klimapolitikken.

EFS finder, at omstillingen til at kvælstoffattigt Europa må bygge på fem søjler:

Tæt kontakt mellem regeringerne og nøglemedspillerne som arbejdsmarkedets parter, de lokale myndighed der og græsrodsbevægelser.

Grønne job, der samtidig har anstændige arbejdsbetingelser.

Satsning på uddannelse til de nye job.

Respekt for de faglige rettigheder og menneskerettigheder.

Stærke og effektive systemer for den sociale beskyttelse.


Det Europæiske Råd bliver afgørende

Det europæiske råd, DER, om to uger bliver stedet, hvor EU’s oplæg til Cancun bliver bekræftet. Der ventes dog ingen større ændringer i forhold til de konklusioner, miljø- og klimaministrene har vedtaget. Linjen er klar.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.