Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.10.09 EU-miljøministre tilbyder yderligere reduktioner i klimaaftale

22. Oct. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes miljøministre ikke kun fastholdt den grønne pointtrøje, men kom med yderligere løfter yderligere satsninger, hvis FN’s klimatopmøde i København når frem til en fornuftig aftale. Nu hedder det ikke kun en reduktion af CO2-udslip på 30 procent i 2020, men hele 95 procent i 2050, hvis en aftale kommer i hus.

- Det her skal ses som en klar meddelelse til den øvrige verden, sagde den svenske miljøminister, Andreas Carlgren, efter et rådsmøde for miljø- og klimaministre i EU i Luxembourg i går.

De optimistiske meldinger kom kun et døgn efter, at EU-landenes økonomi- og finansministre igen opgav at nå til enighed om, hvem der skal betale regningen for at få de fattigere lande med på en aftale i København.

Udviklingslandene har ikke penge til en aftale, og de finder det urimeligt, at de skal punge ud for at forbedre miljø og klima, når det er de rige lande, der i årevis har ødelagt det.

Både spørgsmålet om pengene og miljøministrenes nye tilbud kommer op på mødet i Det Europæiske Råd i næste uge.

Det er første gang, EU lægger kortene frem og melder om reduktioner af drivhusgasser på op til 85-90 procent i 2050 ud fra det, der blev udledt i 1990. Flere lande fandt det da også dumt at spille et så åbent spil, før de øvrige sad med ved bordet.

Den græske EU-kommissær, Stavros Dimas, der har ansvaret for miljø og klima, gik den modsatte vej og mente, at det var klogt at melde ud. Det tvang dermed de øvrige lande til også at komme med deres bud.

På G8-mødet i Italien i sommer talte de førende landes ledere om at komme op på en reduktion på 80 procent.

Den britiske energi- og klimaminister, Ed Miliband, fastholdt, at EU skal gå foran og vise vejen til et bedre miljø og begrænse temperaturstigningen til to procent i 2050.


Krav til skibe og fly

Ministrene blev også enige om, at fly og skibe må være med til at bringe udslippet af drivhusgasser ned.

Ministrene lægger op til, at flytrafikken skal bidrage med en reduktion på 10 procent i 2020 og skibene med 20 procent. Redere har tidligere protesteret over at skulle bidrage, fordi de mener, at det fordyrer fragten og flytter den over på mere forurenende transportmidler.


Europa-Parlamentet går længere

Europa-Parlamentets miljøudvalg kom med sine bud, før ministrene holdt møde. Men udvalget taler om en generel reduktion på 80 procent i 2050 og dermed på det punkt går under ministrenes bud, så strammer parlamentarikerne kravene til udledningerne fra de rigere industrilande og finder, at EU-landene må hjælpe udviklingslandene med at betale regningen for deres reduktioner.

EU-landene må bidrage med mindst 30 milliarder euro i 2020.

Miljøudvalget roser Japan for at komme med sit bud med et løfte om en reduktion på 25 procent i 2020 og finder, at USA nu må frem på banen og komme med sit bud.

55 medlemmer var for udtalelsen. Kun en imod. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.