Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

04.11.10 EU-krav til sikkerhed for atomaffald

04. Nov. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Et nyt forslag fra EU-kommissionen stiller krav om større sikkerhed for opbevaring af radioaktivt affald. For fremtiden skal landene fremlægge nationale programmer for, hvordan de vil leve op til de i dag ikke retligt bindende internationale standarder for sikkerhed.

Hvert år har EU-landene problemer med at komme af med de nu 7.000 m3 affald fra først og fremmest 143 atomkraftværker i 14 af medlemslandene. Kommissionen foreslår, at der nu bliver fælles standarder for, hvordan landene opbevarer det radioaktive affald. De følger de standarder, der er udarbejdet under Den Internationale Atomenergiorganisation, IEA, og gælder både brugt nukleart brændsel og det direkte radioaktiv affald fra kraftværker og også forskning og den medicinske brug.

Der er i dag ikke bygget et eneste anlæg, hvor affaldet kan opbevares sikkert i en årrække. Selv om affaldet ventes at udgøre en fare i op til en million år, opbevares næsten alt i dag i midlertidige lagre, der er løsninger i 50-100 år. Det betyder, at der allerede begynder at blive problemer med omplaceringer af de første opbevarede spildprodukter.

Gennem de seneste 30 år er der forsket i at finde de bedste løsninger på, hvordan det farlige affald kan opbevares. Konklusionen er, at det sikreste er at få affaldet dybt ned under jorden, hvor det både er beskyttet mod flystyrt, brand og også jordskælv.

Forslaget fra Kommissionen forbyder, at lande køber sig fri af problemer ved at ”eksportere” affaldet til lande uden for EU. Men EU-lande kan gå sammen om løsninger.

De nationale planer for opbevaring skal være udarbejdet senest fire år efter, direktivet er vedtaget. Der skal være nøjagtige tidsplaner for, hvordan de forskellige opbevaringsanlæg kan opbygges, skøn over omkostninger, og hvordan de vil blive finansieret.

Den tyske energikommissær Günther Oettinger sagde ved præsentationen af forslaget, at sikkerheden er et anliggende, der berører alle borgere i alle EU-lande, uanset om de er for eller imod atomkraft.

- Vi må sørge for, at vi har de højeste sikkerhedsstandarder i verden for at beskytte vore borgere, vores vand og jordbunden mod nuklear forurening. Sikkerhed kan ikke splittes op. Hvis der sker en ulykke i et land, kan det også få katastrofale følger i andre lande, sagde Günther Oettinger.

Med 58 anlæg er Frankrig det land i EU, der har flest atomkraftværker. Storbritannien har 19 og Tyskland 17 anlæg.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.