Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

13.01.09 Det danske grundvand er reddet

13. Jan. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Danskerne kan også i fremtiden drikke vand fra hanen, efter Europa-Parlamentet i dag sikrede, at lande kan forbyde sprøjtemidler, der indeholder en række farlige kemikalier. Ved en afstemning i Europa-Parlamentet var der flertal for, at det enkelte EU-land kan forbyde sprøjtemidler, selv om de er tilladt i omkringliggende lande.

Socialdemokraternes Dan Jørgensen har kæmpet mod EU-kommissionens oprindelige forslag, der som udgangspunkt lagde op til, at et land skulle godkende produkter, der var anerkendt i nærtstående lande. Han har forhandlet på hele den socialistiske gruppes vegne og ser vedtagelsen som en sejr.

- Jeg er lykkelig over, at vi nu afviser det oprindelige forslag, der var en bombe under det danske drikkevand. Vores drikkevand skal også i fremtiden kunne nydes urenset fra hanen, og derfor er det en afgørende sejr for os, at det også fremover er Danmark og ikke EU, der bestemmer, hvilke sprøjtegifte vi bruger, siger Dan Jørgensen.

Slaget om plantebeskyttelsesmidler har stået på i flere år. Det ny forslag, som også miljøministrene ventes at godkende inden længe, erstatter tidligere regler fra 1991. Det har tæt forbindelse med et andet forslag, som strammer regler for brugen af pesticider. Men selv om en række kraftfremkaldende stoffer nu bliver forbudt, så var der stadig åbent for, at sprøjtemidler kunne indeholde stoffer, som truede det danske grundvand.

Danmark er et af de eneste lande i EU, hvor grundvandet kan løbe direkte ud i hanerne. I andre lande renses det. Derfor så andre lande ikke samme farer for grundvandet som Danmark, men så mere på faren for fødevarer fra landbruget.

Der bliver derfor strammet op på kravet til de stoffer, der er med på en positivliste over anerkendte stoffer. De kræftfremkaldende pesticider bliver forbudt.

- Det drejer sig om kemikalier, vi allerede har forbudt i legetøj, kosmetik og andre hverdagsprodukter, og som bestemt ikke hører hjemme på vores marker og i vor mad, siger Dan Jørgensen.

Han havde gerne set, at endnu flere stoffer var blevet forbudt. Men et flertal i parlamentet fra især de borgerlige rækker, men også helt ind i venstrefløjen, var imod en yderligere stramning. For eksempel frygtede endog irske medlemmer af den venstreorienterede GUE-gruppe, at en yderligere stramning ville ramme landmændene for hårdt.

- De er ærgerligt, at vi ikke fik snøret sækken og fjernet alle de farlige stoffer. Desværre har mange af vore borgerlige kolleger ladet sig presse af den massive lobbyindsats fra landbruget og den kemiske industri, siger Dan Jørgensen.

Også Kommissionen udtrykte tirsdag tilfredshed med vedtagelsen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.