Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

04.12.08 Klimaministre fastholder målsætninger

04. Dec. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes miljø- og klimaministre holder fast ved mål for reduktion af CO2 og anvendelsen af vedvarende energi. Men der er stadig uenighed om blandt andet kvotehandel og sektorer, der får undtagelser. Alligevel var klimaminister Connie Hedegaard optimist efter et Ministerrådsmøde i Bruxelles i dag.

- Også lande, der er stærkt imod det ene eller det det andet, er med på målene. Der er ingen, der siger, at det kan være lige meget, og hvorfor lige gøre noget lige nu, sagde Connie Hedegaard efter mødet.

Hun erkender, at der stadig er store problemer med selve indholdet i planerne for, hvordan EU når målene med at reducere udledningen af drivhusgasser med 20 procent i år 2020 og få den vedvarende energi op på 20 procent af forbruget.. Men hun håber, at EU-topmødet i næste uge fastholder målene, og at EU dermed sender det rigtige signal til omverdenen og gør vejen lettere til FN’s klimatopmøde i København om et år.

Klimaministeren understreger samtidig, at EU dermed vil bevise, at samarbejdet virker. For det vil være flot, hvis EU på et år bliver enig om en vanskelig aftale på et tidspunkt, hvor landene endog kæmper med finanskrisen og økonomisk afmatning.

- Lykkes det ikke, så vil det være et uheldigt signal at sende til befolkningerne, sagde Connie Hedegaard.

Signalet vil være lige så dårligt til de lande, der også planlægger input til mødet i København. For efter Connie Hedegaards opfattelse er der i dag større forståelse for miljøproblemerne både i Kina og i USA med en ny præsident. Derfor er det om at gribe chancen for en EU-aftale, der kan bane vejen for en global aftale. Derfor er der håb om en bredere aftale med større mål.

- Det er nu, der skal hugges til, sagde ministeren.


Alle problemer er kendte nu

På mødet i Bruxelles blev en række af problemerne i de enkelte lande vendt. Connie Hedegaard mener, at positionerne nu er kendte, og at det gælder om ikke at ønske alle detaljer afklaret på nuværende tidspunkt. Det vigtige er at lægge linjerne og fastholde målene.

Polen har stadig problemer med sine kulfyrede kraftværker. Polakkerne kan ikke på kort tid omlægge dem og ønsker dets problemer med energipolitikken taget alvorligt. Andre lande i Øst- og Centraleuropa har også problemer med målene og især overgangen til vedvarende energi. Landene mødes med den franske præsident, Nicolas Sarkozy, i Gdansk i Polen på lørdag.

Tyskland har problemer med ordningerne for kvoter, fordi de tunge tyske industrier bliver tvunget til hurtige omlægninger, hvis de ikke stadig har gratiskvoter for udledning af CO2 efter 2020.

Bilindustrien er en af dem, der presser på. Der er imidlertid en aftale på vej mellem ministrene og Europa-Parlamentet, der siger, at bilerne skal ned på at udlede 130 g. CO2 per kilometer og blot 0,95 g. i 2020.

Connie Hedegaard mener, at en sådan aftale er på sin plads. Fabrikkerne får 12 år til at tilpasse sig til udviklingen, og at bilfabrikkerne skal komme med et af de store bidrag til at mindske forureningen. El-biler får et voldsomt forskningsløft de kommende år, og der ligger gulerødder i vente for landene ved, at de kommer til at tælle godt med som miljøfaktor, så landene får lettere ved at nå miljømålene, hvis de får gang i elbilerne.

Et stridspunkt er også, hvilke alternative produkter til olie der kan anvendes. Der bliver således krav til det, der indgår i produktionen af biobrændstof. Sukker er en god erstatning for olie, mens andre afgrøder ikke sparer så meget olie.

Som Tyskland har også Italien store problemer med sektorer, der kræver lang omstilling til at forbedre miljøet. Italien hører dermed til de lande, der til det sidste kan give problemer på topmødet i næste uge.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.