Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

10.11.10 Haster med investeringer for 1.000 mia. euro i energi

10. Nov. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

I de næste ti år er der behov for investeringer i energi for 1.000 milliarder euro (7.440 milliarder kroner), hvis EU’s mål for energiudviklingen skal lykkes. EU-kommissionen siger i en ny strategi frem mod 2020, at det haster med at få projekter og investeringer på plads. I løbet af de kommende 18 måneder spiller Kommissionen ud med en række forslag og lægger op til diskussioner.

Meddelelsen ”Energi 2020”, som Kommissionen vedtog i dag, lægger, hvad Kommissionen kalder for en strategi for en konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker energi for fremtiden. Målene er de hidtidige: Inden 2020 at reducere drivhusgasserne med 20 procent og 30 procent, hvis betingelserne taler for det, øge brugen af den vedvarende energi, så den udgør 20 procent af forbruget, og øge energieffektiviteten med 20 procent.

Men målene rækker videre. EU og andre industrialiserede områder skal have nedbragt udslippene med 80-95 procent i 2050.

Netop en bedre udnyttelse af energien er et område, som Kommissionen lægger ekstra vægt på. De store ødslere af forbrug er ejendomme og transportmidler. Husejere skal have hjælp til at få energiforbruget ned. Her vil blandt andet en lettere godkendelse af byggetilladelser hjælpe i adskillige tilfælde. De lange bureaukratiske gange gennem EU-systemet skal også forenkles, så kostbar tid ikke spildes, og projekter kan godkendes hurtigere, og energibesparelserne komme på plads.

Det indre marked, der er etableret også på energiområdet, fungerer ikke. Der er stadig forhindringer, fastslår Kommissionen.

Samtidig er der problemer med vedligeholdelsen og nybygningen af en række anlæg, der i dag producerer el med lavt forbrug og udslip såsom atomkraftværker. 45 procent af EU-landenes energiforbrug kommer fra sådanne anlæg, der fremmer målene. Men en tredjedel af dem er slidt op i 2020.

Kommissionen lægger op til, at der sættes fire store projekter i gang inden for det, der benævnes som konkurrencedygtighed. Det gælder:

1. Nye teknologier for intelligente netværk.

2. Forskning i den anden generation af bio-brændstoffer.

3. El-oplagring.

4. Energibesparelser i byområder.

Kommissionen lægger op til, at der bliver stærke partnerskaber også med lande uden for EU.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.