Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.09.08 Lækket papir sår tvivl om britisk støtte til CO2-politikken

19. Sep. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Et lækket papir fra den britiske regering sår tvivl om den britiske politik på klimaområdet. Et diskussionspapir, som dagbladet The Guardian har fået fat i, lægger op til ændringer i den klima- og energipakke, som det franske EU-formandskab og EU-kommissionen håber at få vedtaget inden nytår. Følger regeringen papiret, vil europæerne kunne købe flere CO2-kreditter i udlandet for at tillade, at egne virksomheder kan forurene mere.

Ifølge The Guardian viser regeringens egne beregninger, at Europa gennem sådanne ordninger kan sende ekstra en milliard ton CO2 ud i atmosfæren fra 2013 til 2020 uden at komme i konflikt det generelle mål om at udledningerne reduceret.

Papiret fik straks det britiske medlem af Europa-Parlamentet Caroline Lucas til at reagere. Hun er leder af det grønne parti og fandt, at den britiske regering nu blot forsøger at købe sig fri af de problemer, som målene for en begrænsning af forureningen giver.

- Det viser, hvor meget al den politiske tale om klima blot er tom retorik, sagde Caroline Lucas til bladet.

Det er imidlertid ikke kun den britiske regering, der dermed sår tvivl om de mål for energipolitikken, som stats- og regeringslederne var enige om på forårstopmødet sidste år og igen gik videre med i år.

Den polske regering har allerede udtalt, at den ikke kan støtte en aftale, som det franske formandskab lægger op til inden nytår. Ifølge Le Monde er flere af de nye EU-landes regeringer imod at sætte kraftige begrænsninger i udledningerne af CO og fart på overgangen til vedvarende energi. De vil ødelægge landenes muligheder for at skabe økonomisk udvikling, hedder der.

På et møde i den europæiske økonomiske og sociale komite, EØSU, talte litauiske medlemmer i samme retning. De ønskede at bevare et stærkt omdiskuteret atomkraftværk, der står til lukning. En lukning vil ifølge litauerne skabe energimangel i Litauen.

Sidste weekend advarede den tyske forbundskandsler, Angela Merkel, også mod at gå for hurtigt frem på klimaområdet. På et møde i Trier sagde hun, at hun var for en indsats på klimaområdet. Hun var også for, at Europa gik foran i kampen mod forureningen.
- Men hvad jeg ikke støtter, det er, at vi gennem en uklog klimapolitik ødelægger tyske arbejdspladser, sagde Angela Merkel ifølge Financial Times Deutschland.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.