Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

29.09.10 Ny EU-plan siger: Fremtid i grønne job

29. Sep. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Tre millioner grønne job kan skabes frem mod 2020. Allerede i dag sker udviklingen så hurtigt, at flere lande mangler folk, der er uddannet til at tage de nye job. Siden år 2000 er beskæftigelsen i grønne sektorer vokset med syv procent om året. Derfor satser EU-kommissionen og det belgiske EU-formandskab på at få gang i udviklingen af de grønne job.

Den belgiske vicepremierminister og beskæftigelsesminister, Joëlle Milquet, lagde sammen med EU-kommissær Lászlo Andor, i Bruxelles på den første ministerkonference om grønne job op til, at Europa nu satser på grønne job med en egentlig plan for udviklingen. De nye job skal ikke kun vende den stadige stigning i arbejdsløsheder, hvor der nu er over 23 millioner ledige. De grønne job skal også sikre, at Europa kommer med i førergruppen i den globale, økonomiske udvikling.

Konferencen citerede den amerikanske præsident, Barack Obama for ordene: Den nation, der fører an inden for økonomien med ren energi, vil også være den nation, der leder den globale økonomi.

Jöelle Milquet og László Andor slår fast, at miljøpolitikken og i en vis udstrækning også industripolitikken hidtil har været i fokus i klimapolitikken. Nu er det afgørende, at beskæftigelsespolitikken kommer med. De ændringer, der er i gang, stiller således store krav til nye job.

”Uden tilpassede, kvalificerede lønmodtagere inden for det grønne område og uden en bedre balance mellem udbuddet af job og efterspørgslen vil virksomhederne ikke være i stand til i fuld målestok at udnytte deres grønne vækstpotentiale, og de politiske mål vil ikke blive nået. Manglen på lønmodtagere i nogle grønne sektorer har allerede skabt problemer i adskillige medlemslande”, hedder det i et papir fra konferencen.

Strukturfonde må ind i arbejdet

Kommissionen venter, at der alene inden for den vedvarende energi venter 600.000 nye job frem mod 2020. En bedre udnyttelse af energien kan skabe en million nye job over ti år.

Jöelle Milquet fandt, at medlemslandene måtte sætte mål for udviklingen af de grønne job. Det arbejde måtte også med i EU’s særlige beskæftigelseskomite, EMCO.

Landene kunne samtidig benytte den åbne koordineringsmetode, så de lærte af ”best practices”.

De europæiske strukturfonde måtte med, så både Socialfonden og Globaliseringsfonden blev benyttet i omlægningerne af job. Ansatte måtte have nye færdigheder. Fyrede i gamle industrier måtte omstilles til nye, moderne job. Her er de grønne nærliggende.

De sociale parter må med i arbejdet. Den sociale dialog udbygges, så parterne kommer med i hele processen med at omstille sig til en ny situation med grønne job. Det skal sikres, at det bliver kvalitetsjob, og at arbejdsbetingelserne ikke forringes i omstillingerne.

Det store program ”Nye uddannelser for nye job” kan komme med i udviklingen af de nye job.

Sociale parter må udvikle rammer for ændringer i virksomheder

Programmet for arbejdsmiljøet for 2007-2012 kan også blive en del af det, så det sikres, at sikkerheden og sundheden tages med.

De små og mellemstore virksomheder må have særlig opmærksomhed, da de skaber masser af job.

Der kan indledes et samarbejde på sektorniveau, så man her følger udviklingen og ser, hvilke krav der er til uddannelser.

Der må større fokus på energibesparelser, og alle med interesser på området må inddrages i arbejdet.

Kommissionen bør bede arbejdsmarkedets parter om at udvikle rammer for, hvordan ændringerne kan foregå i virksomhederne på en socialt ansvarlig måde og herunder ikke mindst omstillingen til nye kvælstoffattige økonomier.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.