Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

09.03.07 EU-top giver medvind til energipolitikken

10. Mar. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Sol, vind og vand kom i medvind, da EU-landenes stats- og regeringsledere fredag sluttede et to-dages topmøde i Bruxelles. De 27 landes ledere vedtog, at EU går i spidsen i forhandlingerne om en ny global klimaaftale med en reduktion af drivhusgasserne i EU med 30 procent i 2020.
Et afgørende middel til at nå målet er, at landene samlet forpligter sig til at øge den vedvarende energi, så den står for 20 procent af energien i 2020. I dag tegner den sig kun for seks procent af energiforsyningen.

Et andet middel til at formindske udledningen af drivhusgasser er en øget anvendelse af biobrændsel. Hvis teknologierne udvikles, skal den stå for 10 procent af energiforsyningen i 2020.

Topmødet store stridspunkt var, om målene for den grønnere energi skulle være bindende. En række især nye EU-lande var modstander af bindende mål for især den vedvarende energi.

Kompromiset blev, at landene samlet forpligter sig til at øge anvendelsen af den vedvarende energi, men hvert enkelt land skal ikke op på 20 procent af energiforsyningen i år 2020. Dermed er der lande, der på det tidspunkt ligger over de 20 procent og andre under. Hvordan de enkelte lande skal omlægge deres energiforsyninger bliver dermed et af de spørgsmål, landene kommer til at slås om i den kommende tid.
Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) sagde efter topmødet, at det er den slags spørgsmål, der normalt løser sig. Han slog samtidig fast, at Danmark er et af de lande, der satser yderligere på den vedvarende energi. Målet er, at den leverer 30 procent af energien i år 2025 mod 15 procent i dag.


Danske reaktioner

Danmark kæmpede på topmøde sammen med blandt andre Storbritannien, Sverige, Italien og det tyske EU-formandskab for at få bindende mål.

Statsministeren var da også godt tilfreds med topmødet.

- Det er et overordentligt flot resultat. Der er lyttet til danske argumenter, sagde Anders Fogh Rasmussen. Han pegede på, at den danske energipolitik var lykkedes, fordi den viste, at et land både kan have betydelig økonomisk vækst uden at øge energiforbruget. Omlægningen af energiforsyningen og en mere effektiv udnyttelse af den ville skabe arbejdspladser og give et skub til forskning og udvikling. Erhvervslivet kunne samtidig med de klare mål indrette sig på fremtiden og planlægge og investere efter den.

Konklusionerne fra topmødet kan læses på dansk.

Energiministeriet har også lagt den danske politik ud. Europa-Parlamentet ønsker bindende mål for en bæredygtig energi- og klimapolitik.

Britta Thomsen, der er socialdemokratisk medlem af EU-Parlamentet,  lægger da også vægt på, at EU får bindende mål. Al erfaring med tidligere direktiver omkring grøn energi viser, at vejledende målsætninger ikke rykker nogen steder. Det tilskynder hverken medlemsstaterne eller industrien til at lave de nødvendige investeringer i integrering og udvikling af nye energikilder, siger Britta Thomsen.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.