Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.07.10 Lande i Østeuropa ikke klar til 30 procent CO2-reduktion

19. Jul. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Polen og andre lande i Østeuropa har så store vanskeligheder med at leve op til kravet om en reduktion af CO2-udslippet på 20 procent i 2020, at de ikke støtter en yderligere skærpelse.

På EU-topmødet i juni blev målet stadig fastsat til 20 procent, men det hed samtidig, at det kunne sættes op til 30 procent, hvis EU-kommissionen mente, det var realistisk. I sidste uge kom så et udspil fra miljøministrene fra Frankrig, Tyskland og Storbritannien, der gik ind for en skærpelse, så målet bliver 30 procent. Holdningen i et fælles indlæg i Financial Times var, at det ikke kun er et spørgsmål om at få nedbragt udslippet af drivhusgasser, men også om at vinde slaget om hele miljøteknologien.
Den danske EU-kommissær, Connie Hedegaard, kæmper for en skærpelse af kravene, mens den danske regering er imod, at EU går længere end de store lande.

Kamp om arbejdspladser – og teknologi

Tyskland og Frankrig har hidtil frygtet, at stramme miljøkrav betød, at arbejdspladser forsvandt ud af Europa – ikke mindst arbejdspladser i de to landes tunge industrier. Lederen af EU’s miljøagentur i Sevilla, Peter Kind, har tidligere i Fagligt.EU vendt billedet om og fastholdt, at det netop er ved slappe miljøkrav, Europa taber job. For i den ny teknologi ligger der ikke kun masser af job, men også den viden, der er nødvendig for fremtiden. Europa tabte slaget om kommunikationsteknologoen og bioteknologien. Europa har ikke råd til også at tabe slaget om miljøteknologien.

I de tre landes ministres indlæg hedder det da også, at Europa kan tabe kapløbet om miljøteknologien til lande som Kina, Japan og USA, der alle forsøger at skabe et attraktivt miljø for investeringer i lavkarbon-industrien.

Skærpelse kaldes urealistisk

Polen og andre lande i Østeuropa benytter stadig kul i kraftværkerne og kæmper også med kravet om at få 20 procent af energien dækket af de vedvarende kilder i 2020. Polen har et mål om at nå 15 procent, Bulgarien 16 procent og Tjekkiet og Ungarn 13 procent.

Polens miljøminister, Andrzej Kraszewski, sagde for nylig, Polen har brug for mere tid til at nå målene. Han var ifølge euractiv især kritisk over for forslag om at skærpe kravet til udledninger af CO2 til 30 procent. Han fastholdt EU oprindelige linje, at det kun var realistisk, hvis USA, Kina og andre store lande gjorde det samme.

Bulgarien har hidtil kaldt målene 20/20/20 for urealistiske. Regeringen ønsker en aftale om byrdefordelingen, hvis målene skal nås.

Sofia Morning News skriver i øvrigt i dag, at Bulgarien og Rusland er enige om en gasaftale, der betyder lavere priser for landet, der er EU’s fattigste. De bulgarske forhandlere mente ikke, de kunne leve op til de russiske krav, der var en aftale på markedsvilkår. Nu får Bulgarien billigere gas, og for fremtiden bliver de forhandlet direkte mellem selskaberne. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.