Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.12.08 Europa-Parlamentet stemte for EU-topmødets energi- og klimapakke

17. Dec. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-topmødets kompromis om energi- og klimapakken fredag fik i dag også Europa-Parlamentets godkendelse. Men det var ikke et enigt parlament, der stemte for pakken, der også uden for parlamentet stadig blev mødt med kritik fra hver sin side.

I Europa-Parlamentet var både socialister, grønne og venstrefløjen imod dele af pakken. Socialdemokraternes Dan Jørgensen, der er næstformand i Parlamentets miljøudvalg, deler den generelle tilfredshed med, at målene for nedskæringer i CO2-udledningerne blev fastholdt. Men han var en af dem, der var imod dele af pakken. Det gjaldt først og fremmest de muligheder, som landene har for at slippe for krav om mindre udledninger ved at løbe aflad i udviklingslandene.

- Hvis det ender med, at EU-landene kan få dækket op mod 70 procent af deres reduktionskrav i udviklingslandene, får vi jo slet ikke den teknologiske udvikling, der skal til i vores del af verden. Og så når vi ikke de langsigtede mål for reduktion, der siger, at vi skal op på en reduktion på 80 procent CO2 i 2050, siger Dan Jørgensen.

Også miljøorganisationer kritiserer pakken for at være for udvandet. I Verdensnaturfonden WWF hedder det, at det måske nok lyder af noget, når der står, at reduktionerne af CO2 skal ned med 20 procent inden år 2020. Men det er 20 procent af tallet fra 1990. Frem til 2006 havde EU allerede reduceret med otte procent. Derfor mangler der kun 12 procent. Da der samtidig er særlige kreditordninger i de ordninger, der skal presse landene til at nedbringe udledningerne, er det endnu mindre, landene behøver at gøre.

Hos de europæiske arbejdsgivere i BusinessEurope er der tilfredshed med, at industrien nu ved, hvad den skal forholde sig til. Men arbejdsgiverne frygter, at især de små og mellemstore virksomheder kommer til at kæmpe med både kravene til CO2 og højere priser på energi.

Samtidig ønsker BusinessEurope, at der stilles samme krav til virksomheder uden for Europa, så de europæiske ikke stilles ringere i konkurrencen. Derfor ser man frem til FN’s konference i København i december næste år.

- Det er rigtigt, at det er en historisk beslutning. Men jeg er stadig bekymret for omkostningerne for europæiske virksomheder, som allerede har gjort meget for at reducere udledningerne og øge energieffektiviteten, siger generaldirektør Philippe de Buck.

Også klima- og energimister Connie Hedegaard hilser vedtagelsen i parlamentet velkommen. Nu er vejen banet for konferencen i København. Hun finder, at der nu kan sættes ambitiøse mål.

På den netop afsluttede klimakonference i Poznan i Polen kom der ikke de store resultater. Men det hed her, at man ventede på, hvilke signaler EU sendte.

Britta Thomsen, der har været ordfører for den socialistiske gruppe i parlamentet i spørgsmålet om den vedvarende energi, finder, at vedtagelsen både er godt for klimaet og økonomien. Der er arbejdspladser i de omstillinger og den udvikling, der nu skal i gang. Hun tror på 2 millioner nye job, når den vedvarende energi skal udvikles og udbygges.

- Særligt for dansk industri åbner det her nye muligheder. Danske virksomheder er på en række områder førende inden for vedvarende energiteknologi. Bedst kendt er vel vindindustrien, men forskningen inden for eksempelvis biobrændstoffer lavet på affaldsprodukter fra landbruget er også langt fremme. Forvalter vi den viden og teknologi med omhu, vil det skabe tusindvis af arbejdspladser i Danmark, siger Britta Thomsen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.